Вступ до аспірантури/докторантури

Правила прийому до аспірантури (завантажити) та докторантури (завантажити) на 2020 рік

ІСПИТ з іноземної мови (Англійська)
Голова комісії: Соловей Н.В., к.філол.н., доц., зав. каф.
Члени комісії:
Красненко О.М., к.філол.н., асист.,
Кучерява Л.В., к.філол.н., доц.
13.09.2019 р. 12.00 ауд. 609 (Корпус механікоматематичного факультету)

ІСПИТ зі спеціальності (завантажи)

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

Початок прийому заяв і документів 26 серпня 2019 року

(до адюнктури Військового інституту – з 27 серпня 2019 року)

Закінчення прийому заяв і документів 5 вересня 2019 року о 1700
Строки проведення вступних іспитів 12 вересня – 23 вересня 2019 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням До 1 жовтня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів До 1 жовтня 2019 року
Початок навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) 1 жовтня 2019 року

 Протягом строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,
  • захистити дисертацію.
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
(українська мова)

Математичне та програмне забезпечення автоматизованих і вбудованих систем (українська мова)
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки (українська мова)

Комп’ютерні науки (англійська мова)

 
125 Кібербезпека Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології (українська мова)

Інформаційні системи та технології (англійська мова)

Детальну інформацію про умови вступу до аспірантури та докторантури можна отримати на сайті відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів.

Comments are closed.