Відповідальні особи

 • Декан факультету Снитюк Віталій Євгенович: snytyuk@knu.ua
 • Заступник декана з навчально-виховної роботи Тмєнова Наталія Пилипівна: natalia.tmienova@knu.ua
 • Заступник декана з наукової роботи Гнатієнко Григорій Миколайович: hnatiienko@knu.ua
 • Завідувач кафедри програмних систем і технологій Бичков Олексій Сергійович: oleksiibychkov@knu.ua
 • Завідувач кафедри інтелектуальних технологій Іларіонов Олег Євгенович: oleg.ilarionov@knu.ua
 • Завідувач кафедри прикладних інформаційних систем Плескач Валентина Леонідівна: valentyna.pleskach@knu.ua
 • Завідувач кафедри технологій управління Морозов Віктор Володимирович: viktor.morozov@knu.ua
 • Завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна: lukova@knu.ua
  (в.о. завідувача кафедри Пархоменко Іван Іванович: ivan.parkhomenko@knu.ua)
 • Завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Кучанський Олександр Юрійович: kuchansky@knu.ua
 • Завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій Кравченко Юрій Васильович: yurii.kravchenko@knu.ua
 • Відповідальний за міжнародну мобільність Кучанський Олександр Юрійович: kuchansky@knu.ua
 • Відповідальний за проведення практик Браіловський Микола Миколайович: brailovskyim@knu.ua
 • Відповідальний секретар приймальної комісії Мирутенко Лариса Вікторівна: myrutenko.lara@knu.ua

Comments are closed.