Додаткове вступне випробування

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР» (Завантажити)
  1. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав/не склав».
  2. Додаткове вступне випробування проводиться у формі письмових тестів.
  3. Кількість тестових питань в екзаменаційному білеті – 25.
  4. Додаткове вступне випробування вважається складеним, якщо абітурієнт надав 60% і більше правильних відповідей (15 правильних відповідей).
  5. На проведення додаткового вступного випробування відводиться 60 хвилин.

ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР»

Comments are closed.