Науковий журнал «Сучасні інформаційні технології» («Advanced Information Technology»)

Наукові рубрики:

  1. Програмна інженерія
  2. Розумні системи та Інтернет речей
  3. Прикладні інформаційні системи та технології
  4. Мережеві та інтернет технології
  5. Інженерія знань
  6. Штучний та обчислювальний інтелект
  7. Математичні основи інформаційних технологій
  8. Машинне навчання та розпізнавання образів
  9. Інформаційна аналітика та аналітика даних
  10. Цифрові технології управління ІТ проектами
Склад редакційної колегії
Головний редактор
Віталій СнитюкДоктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Заступник головного редактора
Катерина КолесніковаДоктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Відповідальні секретарі:
Наталія ТмєноваКандидат технічних наук, доцент, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Олена ФедусенкоКандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Редакційна колегія:
Алі Аль-АмморіДоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет
Дархан Ахмед-ЗакіДоктор технічних наук, президент, Університет міжнародного бізнесу, Астана, Казахстан
Олег БарабашДоктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Олег БісікалоДоктор технічних наук, професор, декан факультету комп”ютерних систем і автоматики, Вінницький національний технічний університет
Олексій БичковДоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмних систем і технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Владімір ВовкПрофесор, професор департаменту комп’ютерних наук, Роял Холовей коледж університету м. Лондон, Великобританія
Григорій ГнатієнкоКандидат технічних наук, заступник декана, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Микола КорабльовДоктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних технологій та систем, Харківський національний університет радіоелектроніки
Юрій КравченкоДоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Євгеній МалаховДоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Олександр МарченкоДоктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичної інформатики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Олена МедвєдєваДоктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів та статистики Університету економіки та права «КРОК» .
Віктор МорозовКандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Валентина ПлескачДоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юрій СамохваловДоктор технічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Андрій СеменовДоктор технічних наук, професор, професор кафедри радіотехніки, Вінницький національний технічний університет
Хуберт РотПрофесор, директор центру розвитку міжнародного співробітництва, Університет м. Зіген, Німеччина
Сергій ТеленикДоктор технічних наук, професор, декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ігор ТуркінДоктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Віталій ЦиганокДоктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії підтримки прийняття рішень, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Comments are closed.