Нормативно-правові документи

  1. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. (переглянути)
  2. Критерії нарахування додаткових балів до академічного рейтингу (переглянути).
  3. Порядок обрання, призначення й звільнення старост академічних груп (переглянути).
  4. Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін (переглянути).
  5. Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у КНУ імені Тараса Шевченка (переглянути).

Comments are closed.