Нормативно-правові документи

  1. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. (переглянути)
  2. Критерії нарахування додаткових балів до академічного рейтингу (переглянути).
  3. Порядок обрання, призначення й звільнення старост академічних груп (переглянути).
  4. Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін (переглянути).

Comments are closed.