Описи освітньо-наукових програм

Шифр - назва спеціальностіОпис освітньо-наукової програми
121 - Інженерія програмного забезпеченняОНП «Інженерія програмного забезпечення»
(українська мова)
Переглянути файл

ОНП «Математичне та програмне забезпечення автоматизованих і вбудованих систем» (українська мова)
Переглянути файл
122 – Комп’ютерні наукиОНП «Комп'ютерні науки» (редакція від 04.06.2018) (українська мова)
Переглянути файл

ОНП «Комп'ютерні науки» (редакція від 22.11.2019) (українська мова)
Переглянути файл

ОНП «Прикладні комп'ютерні науки»/«Applied Computer Science»
Переглянути файл
125 – КібербезпекаПереглянути файл
126 – Інформаційні системи та технологіїОНП «Інформаційні системи та технології» (українська мова)
Переглянути файл

ОНП «Інформаційні системи та технології » (English)
Переглянути файл

 

Запрошуємо всіх зацікавлених у покращенні якості освітньо-наукових програм  факультету інформаційних технологій надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції за адресою:  aspirant_office@ukr.net
У темі листа необхідно зазначити назву освітньо-наукової програми.
 

Факультет інформаційних технологій запрошує всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітніх програм, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ін.) залишити відгуки, побажання та пропозиції щодо англомовної освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки». Рівень вищої освіти: третій. На здобуття освітньо-наукового ступеня: доктор філософії. За спеціальністю – 122 «Комп’ютерні науки». Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

(Educational scientific program «Computer Science» (language of tuition – English) The level of higher education: the third. For obtaining an educational-scientific degree: the Doctor of Philosophy. Specialty – 122 «Computer Science». Branch of Knowledge  – 12 «Information Technologies»)

Документи:

 

 
 

Comments are closed.