Опис освітньо-наукової програми «Прикладні комп’ютерні науки»/«Applied Computer Science»

Рецензії

Рецензія на проект опису ОНП, автор – Валерій Якович Данилов, д.т.н., професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (переглянути)

Рецензія на проект опису ОНП, автор – Ланде Дмитро Володимирович, д.т.н., професор, завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (переглянути)


Відзив

Відзив на ОНП, автор – Лисецький Юрій Михайлович, д.т.н., Генеральний директор ДП «ЕС ЕНД ТІ
УКРАЇНА» (переглянути)

Comments are closed.