Опис проекту

cofinErasmus

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати першого конкурсу 2018 р. Програми Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education.

Серед 147 проектів, рекомендованих для фінансування Європейським Союзом, 6 проектів реалізуватимуться за участі українських університетів, асоціацій та неурядових організацій, підприємств, дослідних інституцій і підприємств.

Один із шести цих проектів буде виконуватись на кафедрі інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Назва проекту: «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens»

Реєстраційний № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP

Бюджет проекту: 952 946,00 Євро

Підготував проект і буде його очолювати доцент кафедри інформаційних систем та технологій к.т.н., доцент Бронін Сергій Вадимович.

Тривалість проекту: 15 листопада 2018 – 14 листопада 2021.

dComFra logo

Цілі проекту

Створити і презентувати ефективну мережу Української Національної цифрової коаліції, що базується на українських ВУЗах, профільних асоціаціях, державних і бізнес структурах; розробити і впровадити Українські фреймворки цифрових компетенцій; розробити рекомендації для зміни навчальних планів / програм по цифровим компетенцій, у відповідності з Цифровий Європейської робочої програми (Digital Agenda for Europe) і сучасних вимог ринку праці; створити тренінги цифрових компетенцій для вчителів та інших громадян; провести високоякісні тренінги цифрових компетенцій для різних верств населення.

Завдання проекту

Розробити українську рамкову структуру цифрових компетентностей для педагогів та громадян на базі Європейської рамкової структури цифрових компетентностей для педагогів та громадян;

Заснувати  українську національну цифрову мережу. За участі українських партнерів, створити основу мережі. За участі європейських партнерів, отримати досвід національних мереж європейських країн;

Побудувати інфраструктуру та засоби dComFra: створити центри цифрових компетентностей  з набором необхідного програмного забезпечення та обладнання для практичної реалізації проектно-орієнтованого підходу; створити та керувати структурою дистанційного навчання; підготувати декілька спеціальних груп громадян (переселенців та ветеранів АТО); заснувати осередки Української національної цифрової мережі; створити платформу дистанційної освіти для підвищення кваліфікації шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти та усіх зацікавлених груп населення;

Розробити навчальні модулі цифрових компетентностей, навчальні модулі будуть розподілені за групами:

1) для вчителів закладів середньої та професійно-технічної освіти та для підвищення кваліфікації;

2) для переселенців / ветеранів АТО та існуючих груп та організацій переселенців / ветеранів АТО;

3) для громадян та всіх, кого це цікавить.


Напрями діяльності за проектом

Аналіз потреб у цифрових компетентностях.

Аналіз рамкових структур цифрових компетентностей ЄС DigComp.

Запуск Української національної цифрової мережі.

Створення центрів цифрових компетентностей на базі кожного українського університету-партнера.

Навчання викладачів університету, як тренерів за програмою цифрових компетентностей.

Презентація Української рамкової структури цифрових компетентностей.

Розроблення мінімум 14 навчальних модулів цифрових компетентностей.

Проектування онлайн-платформи цифрових компетентностей.

Пілотні тренінги для шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти, переселенців/ветеранів АТО з вибірковою міжнародною сертифікацією учасників.

Розробка плану якості та внутрішня/зовнішня оцінка проекту.

Розробка та впровадження стратегії поширення та сталого розвитку.

Очікувані результати

Проаналізовано необхідність цифрових компетентностей.

Проаналізовано рамкові структури цифрових компетентностей ЄС DigComp.

Запущено Українську національну цифрову мережу.

Центри цифрових компетентностей представлено в 7 університетах України.

Навчено українських викладачів-тренерів цифрових компетентностей.

Представлено Україньску рамкову структуру цифрових компетентностей.

Розроблено мінімум 14 навчальних модулів цифрових компетентностей.

Розроблено онлайн-платформу цифрових компетентностей.

Проведено пілотні тренінги для шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти, переселенців/ветеранів АТО з вибірковою міжнародною сертифікацією учасників.

Розроблено план якості, виконано внутрішню та зовнішню оцінку проекту.

Розроблена та впроваджена стратегія поширення та сталого розвитку.

Здійснено фінансове та оперативне управління проектом.

Міжнародний координатор проекту (Грант холдер): Vytautas Magnus University, Каунас, Литва.

Vytautas_Magnus_University_logo.svg_

Український координатор: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.Без названия

Для виконання проекту було створено Консорціум у складі:

 1. Vytautas Magnus University, Каунас, Литва
 2. Corinthian university of applied science, Віллах, Австрія
 3. Czech university of life sciences Prague, Прага, Чехія
 4. Pedagogical university of Cracow, Краків, Польща
 5. Polytechnic university of Bucharest, Бухарест, Румунія
 6. Public institution Information Technologies Institute, Каунас, Литва
 7. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 8. КНУ культури і мистецтв, Київ, Україна
 9. НТУ «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна
 10. Донецький НТУ, Покровськ, Україна
 11. Чернівецький Національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
 12. Харківський Національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна
 13. Кременчуцький Національний університет ім. Михайла Остроградського
 14. Українська асоціація фахівців інформаційних технологій, Харків, Україна
 15. Міністерство освіти і науки України, Київ, Україна

Comments are closed.