Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Робоча навчальна програма Філософія науки та інновацій (для 121 спеціальності) (переглянути)
 • Робоча навчальна програма Філософія науки та інновацій (для 122 спеціальності) (переглянути)
 • Робоча навчальна програма Філософія науки та інновацій (для 125 спеціальності) (переглянути)
 • Робоча навчальна програма Філософія науки та інновацій (для 126 спеціальності) (переглянути)
 • Філософія науки та інновацій (технологічний модуль)  (файл оновлюється)
 • Робоча навчальна програма Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing) (переглянути)
 • Робоча навчальна програма Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing) (для спеціальності 125) (переглянути)
 • Робоча навчальна програма Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing) (для спеціальності 126) (переглянути)
 • Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики (файл оновлюється)
 • Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики (для спеціальності 125) (переглянути)
 • Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики (для спеціальності 126) (переглянути)
 • Робоча програма тренінгу “Сучасні освітні технології у вищій школі” (переглянути)
 • Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів КНУТШ (2020 рік) (файл оновлюється)
 • Аспірантські студії (зі спеціальності та за темою наукового дослідження) (для спеціальності 125) (переглянути)
 • Аспірантські студії (зі спеціальності та за темою наукового дослідження) (для спеціальності 126) (переглянути)
 • Теорія і технології створення програмних систем (англ. мовою) (переглянути)
 • Теорія і технології створення програмних систем (англ. мовою) (для спеціальності 125) (переглянути)
 • Теорія і технології створення програмних систем (англ. мовою) (для спеціальності 126) (переглянути)

ДВА. Перелік 1
 • Інтелектуальні обчислення та аналіз даних (переглянути)
 • Професійне проектне управління науковими дослідженнями (переглянути)

ДВА. Перелік 2
 • Алгоритми та методи обробки великих масивів даних (файл оновлюється)
 • Моделі й методи паралельної та розподільної обробки даних (файл оновлюється)
 • Нейронні мережі та методи їх проектування (файл оновлюється)
 • Оцінка якості, стандартизація й супровід програмних продуктів (файл оновлюється)
 • Планування інформаційних систем (англ. мовою) (файл оновлюється)
 • Сучасні підходи до створення і застосування систем штучного інтелекту (англ. мовою)  (файл оновлюється)
 • Сучасні технології високопродуктивних обчислень (файл оновлюється)
 • Хмарні та глобально розподілені технології обробки даних (файл оновлюється)
 • Технології розпізнавання зображень та обробки відео інформації (файл оновлюється)
 • Технології розробки програмного забезпечення (файл оновлюється)
 • Cучасні технології багатопроцесорних обчислень (файл оновлюється)
 • Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні проектами (файл оновлюється)
 • Компетентність персоналу та організації при реалізації проектів (для 122 спеціальності) (файл оновлюється)
 • Компетентність персоналу та організації при реалізації проектів (для 124 спеціальності) (файл оновлюється)
 • Матричні технології в управлінні ІТ-проектами (файл оновлюється)
 • Матричні технології в управлінні проектами (для 124 спеціальності) (файл оновлюється)
 • Мережеві технології та захист інформації (файл оновлюється)
 • Управління знаннями у проектах, програмах та портфелях проектів (файл оновлюється)
 • Управління середовищем, взаємодією, спільнотою, цінністю та довірою в проектах (файл оновлюється)
 • Філософія інтернет речей (файл оновлюється)

Згідно з протоколом засідання науково-методичної комісії факультету інформаційних технологій від 11 жовтня 2019 року було прийнято рішення внести коригування до переліку №2 дисциплін вільного вибору аспіранта навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки», а саме вилучити з переліку дисциплін:
 • Алгоритмування в механотрониці (файл оновлюється)
 • Автоматизовані системи обробки даних та знань (файл оновлюється)
 • Системи інтелектуального аналізу і управління даними (файл оновлюється)
 • Штучний інтелект для технологій навчання (файл оновлюється)
 • Сучасні технології обчислювального інтелекту (файл оновлюється)

 

Comments are closed.