Обов’язкові навчальні дисципліни

1. Робоча навчальна програма Філософія науки та інновацій (переглянути)
2. Філософія науки та інновацій (технологічний модуль)  (переглянути)
3. Робоча навчальна програма English Academic Writing (переглянути)
4. Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики (переглянути)
5. Робоча програма тренінгу “Сучасні освітні технології у вищій школі” (переглянути)
6. Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів КНУТШ (2020 рік) (переглянути)
7. Аспірантські студії (зі спеціальності та за темою наукового дослідження) (переглянути)
8. Теорія і технології створення програмних систем (англ. мовою) (переглянути)

ДВА. Перелік 1
 • Інтелектуальні обчислення та аналіз даних (переглянути)
 • Професійне проектне управління науковими проектами (переглянути)

ДВА. Перелік 2
 • Алгоритми та методи обробки великих масивів даних (переглянути)
 • Моделі й методи паралельної та розподільної обробки даних (переглянути)
 • Нейронні мережі та методи їх проектування (переглянути)
 • Оцінка якості, стандартизація й супровід програмних продуктів (переглянути)
 • Планування інформаційних систем (англ. мовою) (переглянути)
 • Сучасні підходи до створення і застосування систем штучного інтелекту (англ. мовою)  (переглянути)
 • Сучасні технології високопродуктивних обчислень (переглянути)
 • Хмарні та глобально розподілені технології обробки даних (переглянути)
 • Технології розпізнавання зображень та обробки відео інформації (переглянути)
 • Технології розробки програмного забезпечення (переглянути)
 • Cучасні технології багатопроцесорних обчислень (переглянути)
 • Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні проектами (переглянути)
 • Компетентність персоналу та організації при реалізації проектів (для 122 спеціальності) (переглянути)
 • Компетентність персоналу та організації при реалізації проектів (для 124 спеціальності) (переглянути)
 • Матричні технології в управлінні ІТ-проектами (переглянути)
 • Матричні технології в управлінні проектами (для 124 спеціальності) (переглянути)
 • Мережеві технології та захист інформації (переглянути)
 • Управління знаннями у проектах, програмах та портфелях проектів (переглянути)
 • Управління середовищем, взаємодією, спільнотою, цінністю та довірою в проектах (переглянути)
 • Філософія інтернет речей (переглянути)

Згідно з протоколом засідання науково-методичної комісії факультету інформаційних технологій від 11 жовтня 2019 року було прийнято рішення внести коригування до переліку №2 дисциплін вільного вибору аспіранта навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки», а саме вилучити з переліку дисциплін:

 

Comments are closed.