Обов’язкові навчальні дисципліни

1. Робоча навчальна програма Філософія науки та інновацій (переглянути).
2. Робоча навчальна програма English Academic Writing (переглянути).
3. Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики (переглянути).
4. Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів КНУТШ (2020 рік) (переглянути)
5. Аспірантські студії (зі спеціальності та за темою наукового дослідження) (переглянути)
6. Теорія і технології створення програмних систем (англ. мовою) (переглянути)

ДВА. Перелік 1
 • Інтелектуальні обчислення та аналіз даних (переглянути)
 • Професійне проектне управління науковими проектами (переглянути)

ДВА. Перелік 2
 • Modern approaches to the development and application of artificial intellectual systems (Сучасні підходи до створення і застосування систем штучного інтелекту_переклад українською) (переглянути)
 • Автоматизовані системи обробки даних і знань (переглянути)
 • Алгоритмування в механотрониці (переглянути)
 • Моделі й методи паралельної та розподільної обробки даних (переглянути)
 • Нейронні мережі та методи їх проектування (переглянути)
 • Оцінка якості, стандартизація й супровід програмних продуктів (переглянути)
 • Системи інтелектуального аналізу і управління даними (переглянути)
 • Сучасні технології високопродуктивних обчислень (переглянути)
 • Сучасні технології обчислювального інтелекту (переглянути)
 • Хмарні та глобально розподілені технології обробки даних (переглянути)
 • Штучний інтелект для технологій навчання (переглянути)
 • Технології розпізнавання зображень та обробки відео інформації (переглянути)
 • Cучасні технології багатопроцесорних обчислень (переглянути)
 • Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні проектами (переглянути)
 • Компетентність персоналу та організації при реалізації проектів (переглянути)
 • Компетентність персоналу та організації при реалізації проектів (для 124 спеціальності) (переглянути)
 • Матричні технології в управлінні ІТ-проектами (переглянути)
 • Матричні технології в управлінні проектами (для 124 спеціальності) (переглянути)
 • Управління знаннями у проектах, програмах та портфелях проектів (переглянути)
 • Управління середовищем, взаємодією, спільнотою, цінністю та довірою в проектах (переглянути)
 • Філософія інтернет речей (переглянути)
 • Філософія науки та інновацій (технологічний модуль)  (переглянути)

Comments are closed.