Терміни прийому заяв і документів та зарахування на навчання ОР «Бакалавр»

Графік роботи Приймальної комісії:
 • Понеділок — П’ятниця – з 9:00 до 17:00
 • 16, 22, 31 серпня з 9:00 до 18:00
 • 15 серпня, 05 вересня з 9:00 до 14:00

 

 1. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс на основі повної загальної середньої освіти проводиться у такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Реєстрація для участі у вступних іспитах20 липня – 31 липня
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 серпня
Проведення Університетом вступних іспитів01 серпня – 12 серпня
Прийом заяв від абітурієнтів для участі у
конкурсному відборі, які вступають за
результатами зовнішнього незалежного
оцінювання, а також іспитів, творчих конкурсів,
складених з 01 по 12 серпня
13 серпня – 22 серпня (до 18.00)
Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на
основі співбесіди на місця державного замовлення

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на
основі вступних іспитів та/або творчих конкурсів
на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб
13 серпня – 16 серпня (до 18.00)
Проведення Університетом співбесід17 серпня – 18 серпня
Додаткова сесія вступних іспитів та творчих
конкурсів для вступників, які вступають на місця
за кошти фізичних (юридичних) осіб
17 серпня – 22 серпня
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід20 серпня до 12.00
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід22 серпня до 10.00
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід, за державним замовленням22 серпня до 15.00
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням27 серпня до 12.00
Закінчення терміну виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням.31 серпня до 18.00
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням05 вересня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитівдо 15 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осібдо 15 вересня

2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії 
Прийом заяв від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі13 серпня – 22 серпня (до 18.00)
Проведення Університетом вступних випробувань25 серпня – 31 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за державним замовленням01 вересня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів05 вересня
Під час подачі заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 • копії документів, зазначених вище;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • згоду вступника на обробку персональних даних;
 • папку-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Comments are closed.