Терміни прийому заяв і документів та зарахування на навчання ОР «Магістр»

Графік роботи Приймальної комісії:
  • Понеділок — П’ятниця – з 9:00 до 17:00
  • 03 червня, 23 липня, 07 серпня – з 9:00 до 18:00

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями за всіма формами здобуття освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування11 травня – 03 червня (до 18:00)
Реєстрація вступників для складання вступних іспитів, що проводить Університет22 червня – 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті30 червня
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня
Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі15 липня – 23 липня (до 18:00)
Проведення Університетом фахових вступних випробувань26 липня – 30 липня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленнямдо 02 серпня
Завершення виконання вимог Правил прийому для зарахування.
Завершення подання заяв вступниками, що отримали рекомендацію для зарахування на навчання за державним замовленням та бажають брати участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
07 серпня (до 18:00)
Прийом заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, що беруть участь у конкурсному відборі02 серпня – 07 серпня (до 18:00)
Зарахування вступників за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів12 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил)до 19 серпня

 

Comments are closed.