Терміни прийому заяв і документів та зарахування на навчання ОС Бакалавр на базі МС

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів01 липня
Прийом заяв від вступників для участі в конкурсному відборі29 липня – 23 серпня (до 18:00)
Проведення Університетом індивідуальних усних співбесід09 серпня –16 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленнямНе пізніше 02 вересня
Виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням07 вересня (до 18:00)
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням09 вересня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб07 вересня (18:00)
Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб12 вересня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів13 вересня

Comments are closed.