Терміни прийому заяв і документів та зарахування на навчання ОР «Бакалавр» на базі МС

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на вакантні місця на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання), на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра, проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Прийом заяв від вступників для участі в конкурсному відборі14 липня – 23 липня (до 18:00)
Проведення Університетом фахових вступних випробувань24 липня – 30 липня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця для навчання за державним замовленням02 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням, за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів09 серпня

Comments are closed.