Про факультет

Факультет інформаційних технологій є структурним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він створений наказом Ректора від 20 листопада 2013 року і є наймолодшим факультетом університету.

Мета створення факультету: виведення Київського національного університету імені Тараса Шевченка в лідери з підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій.

Місія факультету: формування кадрового потенціалу України для виведення її в світові лідери у галузі інформаційних технологій.

Навчання на факультеті здійснюється за такими напрямками:

  • Комп’ютерні науки
  • Програмна інженерія
  • Безпека  інформаційних  і  комунікаційних  систем та управління  інформаційною безпекою
  • Управління інформаційною безпекою
  • Інформатика
  • Телекомунікації

Випускники бакалаврату можуть продовжувати навчання в магістратурі зі спеціальності «Управління проектами (спеціалізація: управління ІТ-проектами)», що дозволить одержати знання, набути вмінь та навичок:

  • організації, планування та контролю за процесами створення і впровадження інформаційних технологій та систем;
  • професійного управління ІТ-проектами у всіх галузях економіки, бізнесу, державного управління; здійснення керівництва командами проектів;
  • управління ризиками, коштами, інформацією, термінами та трудовими ресурсами проектів.

Основний принцип підготовки фахівців на факультеті – навчання через практику. Основна увага приділяється практичній підготовці студентів у сферах: програмування; створення інформаційних систем та технологій управління підприємствами і проектами та їх впровадження на вітчизняних підприємствах; проектування та розробка комп’ютерних мереж і систем; розробка інтелектуальних систем майбутнього (у тому числі роботів; систем природномовного спілкування; систем, що розпізнають сигнали мозку та перетворюють їх у відповідні дії технічних пристроїв); інтелектуальне програмування; захист інформації та інформаційних технологій і систем від несанкціонованого доступу чи шкідливих впливів та управління цим захистом; побудова інформаційно-комунікаційних систем, зданих реалізовувати ефективні технології інформаційної взаємодії та визначення необхідних впливів на процеси інформатизації суспільства.

Comments are closed.