Кучанський Олександр Юрійович

KuchanskyiДоктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій.

Вища освіта:

Ужгородський національний університет. Магістр прикладної математики.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Інформаційна система підтримки прийняття рішень у діяльності фінансових установ на основі трендових моделей»  за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

 

Досвід роботи: 

 • 2018 р. – тепер – доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2017-2018 рр. – доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії факультету автоматизації і інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • 2014-2017 рр. – доцент кафедри інформаційних технологій факультету автоматизації і інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • 2013-2014 рр. – доцент кафедри кібернетики і прикладної математики математичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
 • 2011-2013 рр. – викладач кафедри теорії ймовірностей та математичного аналізу математичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Наукові праці: 

Автор понад 80 друкованих наукових робіт, в тому числі 3 монографії, 27 статей у фахових виданнях України.
Дані з наукової бази Scopus: h-індекс – 7 (загальна кількість наукових публікацій у базі SCOPUS – 15; загальна кількість цитувань у базі SCOPUS – 88); дані з наукової бази Google Scholar: h-індекс – 9.

Наукові інтереси:

Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці, аналіз та прогнозування часових рядів, наукометрія.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • З 2019 р. член IEEE. Інститут інженерів електротехніки і електроніки.
 • З 2019 р. член редколегії фахового збірника наукових праць «Управління розвитком складних систем».
 • 2019 – тепер – Науково-дослідна робота для Міністерства освіти та науки України «Розробка комбінованих методів ідентифікації неповних дублікатів та виявлення повноти висвітлення наукових результатів дисертаційних досліджень, опублікованих автором», Київський національний університет будівництва і архітектури. № 0119U002579. Старший науковий співробітник.
 • 2019 р. – тепер – Науково-дослідна робота для Міністерства освіти та науки України «Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених, ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 0119U100187. Старший науковий співробітник, відповідальний виконавець.
 • 2018 р. – тепер – Erasmus+KA2 project “dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Тренер та науковий співробітник.
 • 2016 – 2017 рр. – Науково-дослідна робота для Міністерства освіти та науки України «Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями структурних одиниць ВНЗ МОН України», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 0115U000330. Старший науковий співробітник.
 • 2016 – 2017 рр. – Науково-дослідна робота для Міністерства освіти та науки України «Створення системи перевірки ступеню унікальності наукових робіт», Київський національний університет будівництва і архітектури. № 0114U000126. Старший науковий співробітник.
 • 2016 – 2017 рр. – Розробка автоматизованої університетської системи формування розкладу занять. Київський національний університет будівництва і архітектури. Науковець та розробник.
 • 2015 – 2018 рр. – Erasmus+KA2 project “GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine” № 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, Київський національний університет будівництва і архітектури. Тренер та науковий співробітник.

Нагороди: Стипендіат Президентського фонду «Україна» № 187 (2009-2010).

Comments are closed.