Онищенко Андрій Михайлович

щшоо

Доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри інформаційних систем і технологій. 

Вища освіта:

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
Вчитель математики та основ інформатики.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Економіко-математичне моделювання економічно збалансованого розвитку економіки» за спеціальністю 08.03.02 – «Економіко-математичне моделювання».
  • Докторська дисертація: «Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу» за спеціальністю 08.00.11 − «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Досвід роботи: 

  • 2003-2008 рр. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, асистент, старший викладач, доцент.
  • 2011-2014 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», доцент.
  • 2008-2011 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, докторант.

Наукові праці: 

Більше 100 наукових праць, серед яких 3 монографії, 5 навчальних посібників, 56 статей у фахових виданнях України, 48 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 5.

Наукові інтереси:

Еколого-економічне моделювання, сталий розвиток.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Член спеціалізованої вченої ради у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка К 44.052.05.
  • Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами та підприємствами Китаю, Німеччини, Великобританії та Болгарії.

Нагороди: Подяка ректора університету.

Comments are closed.