Конкурс студентських наукових робіт

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» у 2018/2019 навчальному році

На виконання наказів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченко № 971-32 від 06.11.2018 р. і наказу Міністерства освіти і науки України № 1010 від 18.09.2018 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» на базі кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться
Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».
До участі у конкурсі запрошуються студенти факультету інформаційних технологій, у тому числі іноземці, що навчаються на факультеті.

Конкурс проводиться у заочний формі (рецензування наукових робіт) з спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» за такими напрямами:

  • Програмна інженерія (аналіз вимог, архітектура і проектування, моделювання, конструювання, якість та тестування, емпіричні методи, безпека програм і даних);
  • Програмування вбудованих та мобільних пристроїв;
  • Математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем;
  • Програмологія даних(людино-машинна взаємодія, data science);
  • Бази даних;
  • WEB-технології, хмарні та розподілені обчислення.

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, інтервал – 1,5 розмір – 14. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків). Наукова робота обов’язково повинна мати назву і план, список використаної літератури. До наукової роботи, у разі наявності, додаються копії патентів, наукових статей автора тощо. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

До кожної наукової роботи додається анотація, в якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи.

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування кафедри факультету замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).

В окремому файлику під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника конкурсної роботи (додаток 1).

Наукові роботи виконуються українською мовою.

Термін подання студентських наукових робіт продовжено!!! Роботи приймаються до 25.12.2018 включно.

Студентам факультету, наукові роботи яких за результатами рецензування отримають найвищий бал, буде запропоновано взяти участь у Другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Comments are closed.