ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ” (PCSI&ТS)

Продовжується прийом заявок на участь у

ІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ “ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ” (PCSI&ТS), яка відбудеться 11-12 квітня 2019 р.
за адресою:
04116, м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 24. Тел.: (044) 481-44-78.


Важливі дати:
11 березня – крайній термін реєстрації та на-дання тез доповідей.
15 березня – крайній термін перерахування організаційного внеску.

11 квітня 2019 року:
– 09:00 – 10:00 – реєстрація учасників конферен-ції (4 поверх);
– 10:00 – 16:00 – пленарне засідання (актова зала);
– 12:30 – 13:30 – перерва на обід;
– 16:30 – дружня вечеря.

12 квітня 2019 року:
– 10:00 – 14:00 продовження роботи Конференції. Секційні засідання (аудиторії за планом проведення конференції).
– 14:30 – підведення підсумків роботи конференції (актова зала).


Завантажити програму конференції
Детальнішу інформацію можна переглянути за посиланням:
Сайт кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка – http://kbzi.knu.ua


ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

СЕКЦІЯ 1. “Науково-технічні та практичні
аспекти створення та використання засобів
безпеки інформаційно-телекомунікаційних
систем”.
СЕКЦІЯ 2. “Методи, засоби та заходи
управління інформаційною безпекою.

Мови конференції

Українська, англійська


УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА
ПУБЛІКУВАННЯ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
Для участі у конференції необхідно до
11.03.2019 р. подати на електронну адресу
секретаріату оргкомітету наступні матеріали:
реєстраційну форму; тези доповіді; квитанцію
про сплату оргвнеску у розмірі (дивитися в програмі конференції) з
наданням примірника тез доповідей. Кошти
необхідно перевести на рахунок оргкомітету (реквізити див.
також в програмі).
Завантажити програму конференції
Участь у конференції для студентів ФІТ КНУ
імені Тараса Шевченка безкоштовна.
Матеріали надані без заповнення заявки та
оформлені невідповідним чином розглядатися не
будуть.


ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

Допускається не більше трьох співавторів для кожної доповіді. Тези повинні містити наступні елементи: актуальність, мету дослідження,; наукову новизну, основний зміст, висновки та посилання (література). За науковий зміст і викладення матеріалу несе відповідальність автор. Нумерацію сторінок не ставити. Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 2-4 повні сторінки тексту.
Вимоги поліграфії:
– формат сторінки А5, шрифт – Times New Roman 11;
– інтервал між рядками – одинарний;
– відступ першого рядка кожного абзацу – 0,5 см.
Поля:
– верхнє, ліве та праве – 2,0;
– нижнє – 2,2.

Формули необхідно вставляти в текст із редактора формул MathType (Microsoft Eq. 3.0). Шрифт написів рисунка та посилання на літературні джерела Times New Roman 9. При складанні списку літератури необхідно застосовувати національний стандарт, ідентичний ГОСТ 7.1.–2003.

Матеріали набираються у такому порядку:
1) УДК – вирівнювання за лівим краєм;
2) ініціали та прізвища авторів
вирівнювання за правим краєм, шрифт
напівжирний;
3) назва організації, електронна пошта
вирівнювання за правим краєм, курсивом;
4) назва доповіді – заголовними літерами з
вирівнюванням за центром;
5) текст доповіді;
Назва таблиці – вирівнювання за центром.


 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Надається в електронній формі для кожної доповіді. В реєстраційній формі необхідно вказати: ПІБ, місце роботи, посаду, вчене звання, науковий ступінь, службову адресу, адресу електронної скриньки, номер телефону, назву доповіді, бажання виступу на пленарному засіданні чи на секції (вказати № секції). Тези доповіді та реєстраційну форму просимо надсилати одним листом.

 

Всі заявки повинні бути зроблені з використанням системи EasyChair:

https://easychair.org/cfp/pcsits-2019

https://easychair.org/conferences/?conf=pcsis2019


СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Для довідок звертатись:
Тел.: (044) 481-44-78,
E-mail: pcsits@ukr.net
Зюбіна Руслана Віталіївна
Богуславська Олена Вікторівна (секція 1)

Тел.: (050) 313-54-33
Сліпачук Лада Олексіївна (секція 2)

Тел.: (093) 270-34-68


Завантажити програму конференції

між конф кбзі2

Comments are closed.