Кубявка Любов Богданівна

Кубявка Любов Богданівна

Кубявка Любов Богданівна

Кандидат технічних наук  за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами, асистент кафедри технологій управління, голова ради молодих вчених факультету інформаційних технологій, координатор проектів програми інформатизації Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В липні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління проектами впливів в програмах інформатизації вищих навальних закладів”. Закінчила у 2012 році Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ), за спеціальністю управління проектами та здобула кваліфікацію керівника проектів та програм. З 2013 року аспірант кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка. Проводить дослідження по темі: “Механізми та інструменти управління програмами інформатизації вищих навчальних закладів з динамічною структурою проектів”. Науковий керівник- д.т.н., проф. Тесля Юрій Миколайович.

Comments are closed.