Студентська олімпіада

Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей – це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів, яке проводиться щороку в 2 етапи серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Перший етап олімпіади з інформатики на факультеті інформаційних технологій відбудеться у четвер, 5 березня 2015 о 10.00. Орієнтовне місце проведення – ауд. 46 факультету кібернетики.

Перший етап олімпіади з математики на факультеті інформаційних технологій  відбудеться у п’ятницю, 6 березня 2015 о 10.00. Орієнтовне місце проведення – ауд. 46 факультету кібернетики.

Перший етап проводиться з навчальних дисциплін (математики, інформатики), напрямів та спеціальностей у період січня-лютого-початку березня в межах кожного ВНЗ. Другий етап проводиться у окремих (базових) ВНЗ у квітні-травні серед переможців першого етапу з відповідної дисципліни/напряму/спеціальності. Кожний етап складається з одного або більше турів. Перший етап зазвичай складається з одного туру.

У 2015 році перший етап олімпіади з інформатики на факультеті інформаційних технологій відбудеться 06 березня 2015 (п’ятниця). Час та аудиторія проведення першого етапу олімпіади з інформатики буде уточнена пізніше. Учасникам будуть запропоновані три задачі алгоритмічного характеру, що оцінюються в 60, 15 та 25 балів відповідно, розв’язання яких передбачає написання консольних програм на одній з таких мов: C#, Java, Pascal, Visual Basic .NET (за вибором учасника). Запланована тривалість змагання – 2.5 години. Розв’язки мають бути здані учасниками до завершення змагання через веб-систему, яка автоматично перевіряє правильність розв’язків і повідомляє про результат перевірки учасника. Учасники можуть робити більше однієї спроби здати розв’язок задачі під час змагання. Учасник отримує повну кількість балів, передбачену за задачу, якщо принаймні одна його спроба здати цю задачу під час змагання є успішною (кількість невдалих спроб не впливає на отримані учасником за неї бали). Інакше учасник отримує 0 балів за задачу.

Другий етап олімпіади з

  • навчальної дисципліни “Інформатика” буде проводитися 14-18 квітня у Національному аерокосмічному університеті імені М.Є.Жуковського “Храківський авіаційний інститут”
  • спеціальності “Інформатика” напряму “Інформатика” галузі “0403 Системні науки та кібернетика” буде проводитися 20-23 квітня у Харківському технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”
  • напряму “Комп’ютерні науки” галузі “0501 Інформатика та обчислювальна техніка” буде проводитися 24-26 березня у Національному національному університеті радіоелектроніки
  • спеціальності “Системне програмування” напряму “Комп’ютерна інженерія” галузі “0501 Інформатика та обчислювальна техніка” буде проводитися 7-10 квітня у Харківському технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”

(слід зазначити, що Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей відрізняється від Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, що проводиться у 3 етапи у ВНЗ України у квітні-жовтні, яка є складовою міжнародної командної олімпіади з програмування ACM-ICPC).

Учасники олімпіади

У І етапі Олімпіади беруть участь всі бажаючі студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих вищих навчальних закладах.

Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та письмово звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки виконаних ними завдань.

Учасники ІІ етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток та паспорт для підтвердження їх особи.

Підведення підсумків Олімпіади

Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є переможцями кожного з етапів Олімпіади та учасниками наступного етапу і нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів відповідно.

Переможці І етапу визначаються оргкомітетом вищого навчального закладу, на підставі рекомендацій журі, є Учасниками ІІ етапу Олімпіади, список яких затверджується наказом ректора.

Переможці кожного з етапів Олімпіади визначаються за сумарною кількістю балів, набраних на всіх обов`язкових турах Олімпіади

Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не менше 80%, ІІ ступеня – 70%, ІІІ ступеня – 60% від максимально можливої сумарної кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати 10% від загальної кількості Учасників. У разі перевищення кількості переможців Оргкомітет залишає за собою право корегування їх кількості при підведенні остаточних підсумків Олімпіади.

Дипломом I ступеня нагороджується один Учасник. Якщо рівну кількість балів набрали декілька Учасників, які претендують на нагородження дипломом І ступеня, між ними призначається додатковий тур.

Переможці ІІ етапу Олімпіади визначаються журі базового вищого навчального закладу та затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

Переможці ІІ етапу Олімпіади нагороджуються дипломами МОНмолодьспорту України. Дипломи видаються після виходу наказу МОНмолодьспорту України про затвердження підсумків проведення Всеукраїнської студентської олімпіади до кінця поточного року. У разі втрати диплом не поновлюється.

Comments are closed.