Шестак Яніна Володимирівна

Кандидат технічних наук, асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації. 

Вища освіта:

Київський національний університет будівництва і архітектури. Інформаційні технології проектування.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Методи та моделі підвищення живучості інформаційних систем на основі оцінювання зовнішніх впливів» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 2002 – 2007 рр. викладач з дисциплін «Інформатика» та «Інформаційні технології» Київського вищого професійного училища залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова.
  • 2009 -2013 рр. менеджер ПрАТ «Гамалія».
  • 2013 – 2014 рр. викладач кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін факультету інформаційних систем та технологій «Европейського університету».
  • 2014-2016 рр. Викладач «Інформатики» та «Основ програмування» ліцею інформаційних технологій №79.
  • 2017– 2020 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій.

Наукові праці: 

Більше 25 наукових праць, три з яких входять до наукометричної бази Scopus; 5 наукових статей у зарубіжних фахових виданнях; 5 наукових статей у фахових вітчизняних спеціалізованих виданнях; 15 тез доповідей у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 1.

Наукові інтереси:

Інформаційна безпека, кібербезпека, захист інформації.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Участь в ІХ Міжнародній конференції “Інженер XXI століття”, Університет Бельсько-Бяла, Польша.

 

Comments are closed.