Коломієць Анна Степанівна

Кандидат економічних наук, асистент кафедри технологій управління. 

Вища освіта:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Спеціальність «Економічна кібернетика», кваліфікація магістр.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Комерційна концесія як засіб стимулювання операційної діяльності машинобудівних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Досвід роботи: 

  • 2011-2014 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», аспірант, асистент (за сумісництвом).
  • 2015 р. – дотепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри технологій управління.

Наукові праці: 

Має 48 публікації, з них 18 наукових праць у фахових виданнях та виданнях, що входять до переліку науково-метричних баз даних (2 статті у закордонних наукових виданнях) та 30 публікації тез у матеріалах науково-технічних конференцій (4 публікації у закордонних виданнях, 2 публікації Scopus), 1 навчальний посібник, 1 закордонна монографія. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 4.

Наукові інтереси:

Управління проєктами, управління інноваційними проєктами, управління проєктними командами.

 

Comments are closed.