Іларіонов Олег Євгенович

Іларіонов Олег Євгенович

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальних технологій.

Вища освіта:

  • Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Радіотехніка. Радіоінженер.
  • Харківський національний університет радіоелектроніки. Програмне забезпечення автоматизованих систем. Інженер-програміст.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Лінійні давачі температури та їх практичне використання» за спеціальністю 05.27.01 – «Твердотільна електроніка».

Досвід роботи: 

  • 2001-2006 рр. Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. Аспірант, асистент, доцент.
  • 2006-2015 рр. ВНЗ «Університет «КРОК», доцент, завідувач кафедри, декан, директор Інституту.

Наукові праці: 

Більше 50 наукових праць, серед яких 1 колективна монографій, 25 статей у фахових виданнях України, 37 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 2.

Наукові інтереси:

Засоби та технології розробки інформаційних систем управління технологічними процесами і об’єктами різної фізичної природи.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Член НМК МОН України зі спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології.
  • Член громадських об’єднань «Інноваційний університет» та «Українське науково-освітнє IT товариство».
  • Експерт національного агентства з якості освіті.
  • Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами Швейцарії та Польщі.

Нагороди: Грамота Міністерства освіти і науки України.

Comments are closed.