Юрчук Ірина Аркадіївна

Yurchuk

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри програмних систем і технологій. 

Вища освіта:

Волинський державний університет ім. Лесі Українки. Магістр математики.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Топологічна еквівалентність псевдогармонічних функцій» за спеціальністю 01.01.04 – «Геометрія і топологія».

Досвід роботи: 

  • 2007-2019 рр. Національний авіаційний університет. Асистент, старший викладач, доцент.

Наукові праці: 

Більше 40 наукових праць, серед яких 1 монографія, 1 навчальний посібник, 13 статей у фахових виданнях України та закордоном, 24 тези доповідей на конференціях. Індекс Гірша у Google Scholar – 2.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники
– Polulyakh E., Yurchuk I. On the pseudo-harmonic functions defined on a disk // Праці Інст.мат. НАН України. – К.: Інст.мат. НАН України., 2009. – Т.80 – 151с. (Англійською мовою) (переглянути)

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Yurchuk I., Kovdrya V, Bilyanska L. Segmentation of digital images of aerial photography, 2019 IEEE International conference “Actual problems of unmanned aerial vehicles developments” (APUAVD), October 22-24, 2019, Kyiv, Ukraine. – K.: NAU. – P.258-261. (переглянути)
– Yurchuk I. Digital image segmentation based on the persistent homologies, Proceedings of the 1st International Workshop on Information-Communication Technologies & Embedded Systems (ICTES 2019),  Mykolaiv, Ukraine, November 14-15, 2019. – P. 226-232. (переглянути)
-Yurchuk I., Kutsenko M. An Intelligent System for Providing Recommendations on the Web Development Learning, In: Babichev S., Lytvynenko V. (eds) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 77, pp. 563-572. (переглянути)
– Yurchuk I., Gurnik O. Tongue twisters detection in Ukrainian by using TDA, CEUR Workshop Proceedings, 2023. – Vol. 3356. – pp.163-172. (переглянути)

Наукові інтереси:

Топологія многовидів малих розмірностей, топологічний аналіз даних, алгоритми машинного навчання.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Бере активну участь у міжнародних конференціях.

Comments are closed.