Юрчук Ірина Аркадіївна

Yurchuk

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри програмних систем і технологій. 

Вища освіта:

Волинський державний університет ім. Лесі Українки. Магістр математики.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Топологічна еквівалентність псевдогармонічних функцій» за спеціальністю 01.01.04 – «Геометрія і топологія».

Досвід роботи: 

  • 2007-2019 рр. Національний авіаційний університет. Асистент, старший викладач, доцент.

Наукові праці: 

Більше 40 наукових праць, серед яких 1 монографія, 1 навчальний посібник, 13 статей у фахових виданнях України та закордоном, 24 тези доповідей на конференціях. Індекс Гірша у Google Scholar – 2.

Наукові інтереси:

Топологія многовидів малих розмірностей, топологічний аналіз даних, алгоритми машинного навчання.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Бере активну участь у міжнародних конференціях.

Comments are closed.