Пономаренко Роман Миколайович

Пономаренко Роман Миколайович

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри інформаційних систем та технологій. 

Вища освіта:

Київський національний університет технології та дизайну. Інженер комп’ютерних систем.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Методи побудови паралельних нечітких систем» за спеціальністю 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем».

Досвід роботи: 

  • 2015-2018 рр. Аспірант Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
  • 2017-2019 рр. Національний університет біоресурсів та природокористування України. Асистент кафедри.
  • 2018-2019 рр. Національний технічний університет України імені Ігоря Сікорського. Асистент кафедри.
  • 2018-2019 рр. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Молодший науковий співробітник.

Наукові праці: 

14 наукових праць, серед яких 7 монографій, 7 статей у фахових виданнях України, 7 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 3.

Наукові інтереси:

Інтелектуальні системи нечіткого логічного виведення, паралельні алгоритми та паралельне програмування.

 

Comments are closed.