Дахно Наталія Борисівна

Дахно Наталія Борисівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мережевих та інтернет технологій. 

Вища освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик. Викладач.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Моделі прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі варіаційно-градієнтних методів» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 1993 – 1994 рр. Інженер відділу програмного забезпечення в АКБ “Інтелект”.
  • 1994 – 1998 рр. Навчання в аспірантурі Інституту математики НАН України у відділі диференціальних рівнянь та теорії коливань.
  • 1994 – 2003 рр. Провідний економіст відділу електронних платежів в АКБ “Український кредитний банк”.
  • 2003 – 2007 рр. Начальник відділу програмного забезпечення в “Українській промисловій інноваційній компанії “Укрінпромхолдинг”.
  • 2007 –2015 рр. Старший викладач кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій.
  • 2015 – 2019 рр. Доцент кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій.

Наукові праці: 

Більше ніж 50 наукових праць, серед яких 1 навчальний посібник, 23 статті у фахових виданнях, 22 тези доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 2.

Наукові інтереси:

Системи підтримки прийняття рішень, ітераційні методи рішення диференційних рівнянь , побудова оптимальної траєкторії польоту безпілотного літального апарату.

 

Comments are closed.