Махович Олександр Іванович

Махович Олександр Іванович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри мережевих та інтернет технологій. 

Вища освіта:

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П. Затонського. Математик. Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Побудова і комп’ютерна реалізація структурно-спрощених математичних моделей об’єктів із розподіленими параметрами» за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Досвід роботи: 

  • 2013-2018 рр. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, старший викладач кафедри інформатики.
  • 2018 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри мережевих та інтернет технологій.

Наукові праці: 

Більше 20 наукових праць, серед яких, 12 наукових праць у фахових виданнях та виданнях, що входять до переліку наукометричних баз даних (2 статті у закордонних наукових виданнях), 7 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша у Google Scholar – 1.

Наукові інтереси:

Математичне моделювання об’єктів із розподіленими параметрами.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Член IEEE.

Comments are closed.