Ващіліна Олена Валеріївна

Ващіліна Олена Валеріївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем.

Вища освіта:

Київський університет імені Тараса Шевченка. Механік. Математик-прикладник.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Динамічна взаємодія ударних хвиль з поверхнею розділу трансверсально-ізотропних пружних середовищ» за спеціальністю 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла».

Досвід роботи: 

  • 2005 – 2019 рр. Національний транспортний університет, кафедра вищої математики, доцент;
  • 2000 – 2005 рр. Компанія Softline IT, менеджер по роботі з клієнтами, інженер-програміст;
  • 1998 – 2000 рр. Український транспортний університет, кафедра вищої математики, асистент;
  • 1995 – 1998 рр. Український транспортний університет, кафедра вищої математики, аспірант.

Наукові праці: 

59 наукових праць, серед яких 2 колективні монографії, 34 статті у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, 12 тез доповідей на конференціях, 11- навчально-методичного характеру.
Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 6.

Наукові інтереси:

Теоретичний та комп’ютерний аналіз критичних станів механічних систем.

 

Comments are closed.