Зубик Людмила Володимирівна

Зубик Людмила Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри програмних систем і технологій. 

Вища освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Досвід роботи: 

  • 1989-2019 рр. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне): інженер НДС, асистент, старший викладач, доцент, заступник директора Навчально – наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки з наукової роботи НУВГП.
  • З 2019 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент.

Наукові праці: 

Більше 80 наукових праць, 3 навчальних посібника (серед яких 1 – з грифом «Рекомендовано МОНУ»), 46 статей у фахових виданнях України, 13 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Google Scholar – 3.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники
– Зубик Л.В., Зубик Я.Я., Карпович І.М. Інформатика і комп’ютерна техніка у водному господарстві, Рівне, НУВГП, 2008, 306 c. (переглянути)
– Зубик Л.В., Зубик Я.Я., Карпович І.М. Практикум з інформатики. Основи Photoshop. Рівне, НУВГП, 2010, 220 c. (переглянути)
– Зубик Л.В., Карпович І.М., Степанченко О.М. Основи сучасних веб-технологій, Рівне, НУВГП, 2016, 290 c. (переглянути)

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Ivanytska A., Zubyk L., Dudnik A., Kurchenko O., Berestov D. Evaluation of the Effectiveness of Information Technology Methods for Processing Diagnostic Information Based on Complex Data, 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis and Intelligent Computing, SAIC 2022 – Proceedings, 2022, Kyiv, Ukraine. (переглянути)
– Ivanytska A., Zubyk L., Zubyk Y., Ivanov D. The advertising prediction model based on machine learning technologies, 2021 VIII International conference Information Technology and Implementation, IT&I 2021, Kyiv, Ukraine. (переглянути)
– Іваницька А.Ю., Іванов Д.Є., Зубик Л.В. Модель прогнозування поведінки покупця на основі технологій аналізу великих даних // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Серія “Інформатика та моделювання”, #2(6), 2021, с.89-100. (переглянути)
– Ivanytska A., Zubyk L., Ivanov D., Domracheva K. Study of methods of complex data analysis based on machine learning technologies. 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 – Proceedings, 2019, Kyiv, Ukraine, pp. 332-335. (переглянути)

Наукові інтереси:

Педагогіка вищої школи, технології веб, штучний інтелект.

Нагороди:

  • Грамота НУВГП;
  • Почесна грамота НУВГП;
  • Грамота Державного комітету України по водному господарству;
  • Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету.

Comments are closed.