Зубик Людмила Володимирівна

Зубик Людмила Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри програмних систем і технологій. 

Вища освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

Досвід роботи: 

  • 1989-2019 рр. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне): інженер НДС, асистент, старший викладач, доцент, заступник директора Навчально – наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки з наукової роботи НУВГП.
  • З 2019 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент.

Наукові праці: 

Більше 80 наукових праць, 3 навчальних посібника (серед яких 1 – з грифом «Рекомендовано МОНУ»), 46 статей у фахових виданнях України, 13 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Google Scholar – 3.

Наукові інтереси:

Педагогіка вищої школи, технології веб, штучний інтелект.

Нагороди:

  • Грамота НУВГП;
  • Почесна грамота НУВГП;
  • Грамота Державного комітету України по водному господарству;
  • Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету.

Comments are closed.