Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

VRУповноважений Верховної Ради України з прав людини — орган Верховної Ради України, що здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні (омбудсмен).

Мета парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини та громадянина
Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» визначив метою парламентського контролю такі пункти:

  • захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;
  • додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина суб’єктами, зазначеними у статті 2 вищезгаданого Закону;
  • запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;
    сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина
  • відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі;
  • поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;
  • запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод;
  • сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.

ombudsman.gov.ua

Comments are closed.