Красовська Ганна Валеріївна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних технологій. 

Вища освіта:

Київський інженерно-будівельний інститут, інженер-системотехнік.

Захищені дисертації:

    • Кандидатська дисертація: «Моделі та методи прийняття рішень при багатоваріантному організаційно-технологічному моделюванні в будівництві» за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка підприємства та організація виробництва (технічні науки)».

Досвід роботи: 

  • 1993 – 1999 рр. Київський державний університет будівництва і архітектури, аспірант, асистент кафедри систем автоматизованого проектування та управління.
  • 1999 – 2014 рр. Київський національний університет будівництва і архітектури, доцент кафедри інформаційних технологій, з 2012 року заступник завідувача кафедри.

Наукові праці: 

Біля 70 науково-методичних праць, серед яких 2 навчальні посібники, 26 статей у фахових виданнях, 17 тез доповідей на конференціях.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники
– Федусенко О.В., Доманецька І.М., Красовська Г.В. Проектування систем електронного документообігу: навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2016. – 88с. (переглянути)
– Красовська Г.В., Доманецька І.М., Федусенко О.В. Застосування об’єктно-орієнтованого підходу на прикладі задач будівельної галузі: навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2016. – 112 с. (переглянути)

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Krasovska Hanna, Domanetska Iryna Features of the formation of a unified educational-information space for geographically and organizationally distributed universities. Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: Proceedings of the XIIIth International Conference TCSET’2016, February 23 – 26, 2016, Lviv-Slavsko, Ukraine – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, p. 842 – 844. (переглянути)
– Domanetska Iryna, Krasovska Hanna, Khaddad Anton, Yeremenko Bohdan. Corporate System Users Identification by the Keyboard Handwriting based on Neural Networks // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November 2019, р. 4156-416. (переглянути)
– Khlaponin Yurii І., Izmailova Olha V., Qasimb Nameer Hashim, Krasovska Hanna V., Krasovska Kateryna K.  Management risk of dependence on key employees: identification of personnel // Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 2021: Paper Proceedings of the Selected Papers on Publishing Papers with CEUR-WS co-located with Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2021). Kyiv, Ukraine, January 28, 2021 (online), Volume 2923, pp. 295–308. (переглянути)
– Іllya Yankovy, Oleh Ilarionov, Hanna Krasovska and Iryna Domanetska. Classifier of Liver Diseases According to Textural Statistics of Ultrasound Investigation and Convolutional Neural Network // Proceedings of the II International Scientific Symposium “Intelligent Solutions” (IntSol-2021), Kyiv-Uzhhorod, Ukraine: Vol. 3018, рр. 69-78. (переглянути)
– Khrolenko Y., Domanetska I., Ilarionov O., Krasovska H., Fedusenko O. Classifier for the Diagnostic of Obstructive Sleep Apnea Syndrome // Information Technology and Interactions: Conference Proceedings, November 30, 2022, Kyiv, Ukraine / Taras Shevchenko National University of Kyiv and [etc]; Vitaliy Snytyuk (Editor): Vol. 3384, pp. 24–41. (переглянути)

Наукові інтереси:

Інтелектуальні технології прийняття рішень, експертні технології прийняття рішень, адаптивні інтелектуальні технології у навчанні, мультиагентні технології.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Голова науково-методичної комісії факультету інформаційних технологій.
  • Член Науково-методичної ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Член вченої ради факультету інформаційних технологій.
  • Член громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство».
  • Стажування в Університеті міста Констанц (Німеччина) «Структура університету, навчальний процес і контроль якості» (листопад 2015).
  • Участь у закордонних фахових конференціях.

Нагороди: Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2018 р.)

Comments are closed.