Красовська Ганна Валеріївна

Красовська Ганна Валеріївна

Красовська Ганна Валеріївна

Закінчила у 1993 році Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ), за спеціальністю «Системи автоматизованого проектування у будівництві», кваліфікація «інженер-системотехнік».

Кандидат технічних наук з спеціальності 08.06.01 –  «Економіка підприємства та організація виробництва (технічні науки)». В 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі та методи прийняття рішень при багатоваріантному організаційно-технологічному моделюванні в будівництві».

З 1996 року року працювала асистентом кафедри систем автоматизованого проектування та управління (САПУ) в Київському національному університеті будівництва і архітектури (КІБІ), а з 2000 року доцентом цієї ж кафедри. В 2002 році отримала звання доцента кафедри інформаційних технологій (перймен. САПУ).

Протягом роботи в КНУБА викладала дисципліни «Алгоритмізація і програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Інструментальні засоби програмування».

Є автором 24 наукових та 21 методичної роботи.

Проводить наукові дослідження в таких напрямках:

  • технологічні основи багатоаспектного системного аналізу і проектування інформаційних систем;
  • багатокритерійний аналіз та прийняття рішень в умовах невизначеності;
  • розробка системи підтримки прийняття рішень;
  • інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Comments are closed.