Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

2. Загальні умови роботи експертної групи

  • ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.
  • ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.
  • Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
  • ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час.

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

  • У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
  • У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.
  • ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
  • Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
  • Акредитаційна експертиза проводиться за адресами:

– вул. Богдана Гаврилишина, 24, Київ, 04116;

– проспект Академіка Глушкова, 4д, Київ, 03022;

– вул. Володимирська, 60, Київ,

3.  Розклад роботи експертної групи

ЧасЗустріч або інші активностіУчасники
День 1 – 16 березня 2020 року
08:30–09:00Приїзд експертної групи до ЗВО ( вул. Володимирська, 60 )Члени експертної групи
09:00–09:25Організаційна зустріч з гарантом ОП «ІПЗ»Члени експертної групи; гарант ОП «ІПЗ»
09:25–09:50Організаційна зустріч з гарантом ОП «ПЗС»Члени експертної групи; гарант ОП «ПЗС»
09:50–10:00Підготовка до зустрічі 1Члени експертної групи
10:00–10:20Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВОЧлени експертної групи; гаранти ОП «ІПЗ» та ОП «ПЗС»;
ректор або перший проректор університету;
проректор з науково-педагогічної роботи
10:20–10:30Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2Члени експертної групи
10:30–11:00Зустріч 2 із структурними підрозділамиЧлени експертної групи;
керівник або представник сектору моніторингу та якості освіти;
керівник або представник науково-методичного центру організації освітнього процесу
11:00–11:15Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3Члени експертної групи
11:15–11:45З устріч 3 із структурними підрозділамиЧлени експертної групи;
керівник або представник планово-фінансового відділу;
керівник або представник центру комунікацій; керівник або представник відділу академічної мобільності;
керівник або представник відділу міжнародного співробітництва;
керівник або представник відділу кадрів;
11:45–12:00Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4Члени експертної групи
12:00–13:00Обідня перерва
13:00–13:30Переїзд до іншого корпусу
( вул. Богдана Гаврилишина, 24 )
Члени експертної групи
13:30–13:50Зустріч 4 з деканом факультету інформаційних технологійЧлени експертної групи;
декан факультету інформаційних технологій
13:50–14:00Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5
14:00–14:45Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти ОП «ІПЗ»Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП
«ІПЗ» (12 осіб)
14:45–15:00Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6Члени експертної групи
15:00–15:45Зустріч 6 з представниками студентського самоврядування факультету інформаційних технологій (ОП «ІПЗ»)Члени експертної групи;
представники студентського самоврядування (1–2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від орану студентського самоврядування факультету, у
якому реалізовується ОП «ІПЗ»)
15:45–16:00Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7Члени експертної групи
16:00–16:45Зустріч 7 з академічним персоналом ОП «ІПЗ»Члени експертної групи;
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст ОП «ІПЗ», а також викладають на ОП «ІПЗ»
16:45–17:00Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8Члени експертної групи
17:00–17:45Зустріч 8 з роботодавцями освітніх програм
«ІПЗ» та «ПЗС»
Члени експертної групи;
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освітніх програм (по 5 представників від кожної ОП, що
акредитується)
17:45–18:00Підведення підсумків зустрічі 8Члени експертної групи
18:00–18:30Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП «ІПЗ»
Члени експертної групи;
гарант ОП «ІПЗ»
18:30–19:00Відкрита зустрічЧлени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та представників адміністрації ЗВО)
19:00–19:15Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до зустрічі 9Члени експертної групи
День 2 – 17 березня 2020 року
08:30–09:00Приїзд експертної групи до ЗВО ( проспект Академіка Глушкова, 4д )Члени експертної групи
09:00–09:30Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП «ПЗС»Члени експертної групи; гарант ОП «ПЗС»
09:30–09:50Зустріч 9 з деканом факультету комп'ютерних наук та кібернетикиЧлени експертної групи;
декан факультету комп'ютерних наук та кібернетики
09:50–10:00Підведення підсумків зустрічі 9 і підготовка до зустрічі 10Члени експертної групи
10:00–10:45Зустріч 10 зі здобувачами вищої освіти ОП
«ПЗС»
Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП
«ПЗС» (12 осіб)
10:45–11:00Підведення підсумків зустрічі 10 і підготовка до зустрічі 11Члени експертної групи
11:00–11:45Зустріч 11 з представниками студентського самоврядування факультету комп'ютерних наук та кібернетикиЧлени експертної групи;
представники студентського самоврядування (1–2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від орану студентського самоврядування факультету, у
якому реалізовується ОП «ПЗС»)
11:45–12:00Підведення підсумків зустрічі 11 і підготовка до зустрічі 12Члени експертної групи
12:00–12:45Зустріч 12 з академічним персоналом ОП «ПЗС»Члени експертної групи;
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст ОП «ПЗС», а також викладають на ОП «ПЗС»
12:45–13:00Підведення підсумків зустрічі 12Члени експертної групи
13:00–14:00Обідня перерва
14:00–14:30Підготовка до зустрічі 13 (резервної зустрічі)Члени експертної групи
14:30–15:15Зустріч 13 (резервна зустріч)Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
15:15–15:30Підведення підсумків зустрічі 13 (резервної зустрічі) , підготовка до зустрічі 14Члени експертної групи
15:30–16:15Зустріч 14 з випускниками ОП «ПЗС»Члени експертної групи;
випускники ОП останніх 5 років (7–10 осіб)
16:15–16:30Підведення підсумків зустрічі 14Члени експертної групи
16:30–17:00Відкрита зустрічЧлени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та представників адміністрації ЗВО)
17:00–17:15Підведення підсумків відкритої зустрічіЧлени експертної групи
17:15–18:00Підготовка до фінальної зустрічіЧлени експертної групи
День 3 – 18 березня 2020 року
08:30–09:00Приїзд експертної групи до ЗВО ( вул. Володимирська, 60 )Члени експертної групи
09:00–10:00«Години суджень» – внутрішня зустріч експертної групиЧлени експертної групи
10:00–10:30Фінальна зустрічЧлени експертної групи; гаранти ОП «ІПЗ» та ОП «ПЗС»;
ректор або перший проректор університету;
проректор з науково-педагогічної роботи
10:30–18:00«Години суджень» (продовження) – внутрішня зустріч експертної групиЧлени експертної групи

Comments are closed.