Перенесення дати процедури проведення акредитації

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” та пункту 9 абзацу четвертого листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154 Національне Агенство із забезпечення якості вищої освіти перенесло процедуру проведення акредитації освітньо-наукової програми “Інженерія програмного забезпечення” другого (магістерського) рівня вищої освіти на невизначений термін, який буде повідомлено пізніше.

Comments are closed.