Бронін Сергій Вадимович

Бронін Сергій ВадимовичКандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій. 

Вища освіта:

 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Економіст-менеджер;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки. Аналітик комп’ютерних систем.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Моделі та інформаційна технологія управління розвитком розподілених ієрархічних систем (на прикладі ВНЗ)» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

 • 2017 р. – по теперішній час. Керівник департаменту з міжнародної діяльності факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).
 • 2015 – 2017 рр. Радник ректора з міжнародної діяльності та стратегічного розвитку Академії міського управління (АМУ).
 • 2013 – 2015 рр. Радник ректора з міжнародної діяльності Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА).
 • 2013 – 2014 рр. Начальник відділу міжнародних зв’язків Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА).
 • 2010 – 2013 рр. Радник голови, відповідальний за напрямок інформатизації Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації (ДАНІІ).
 • 2010 р. Радник Віце-Прем’єр-міністра України, відповідальний за напрямок інформатизації Кабінет міністрів України (КМУ).
 • 2007 – 2010 рр. Керуючий партнер компанії з розробки програмного забезпечення.
 • 2003 – 2007 рр. Завідувач лабораторією кафедри автоматизованих систем управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»).

Педагогічна діяльність

 • 2018 р. – по теперішній час. Доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).
 • 2017 р. Доцент кафедри технологій управління факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).
 • 2017 р. Доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (ТНУ).
 • 2015 – 2017 р. Доцент кафедри загальноінженерних дисциплін Академії міського господарства (АМУ).
 • 2013 – 2015 рр. Доцент кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА).
 • 2009 – 2013 рр. Доцент кафедри автоматизованих систем управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»).
 • 2005 – 2009 рр. Асистент кафедри автоматизованих систем управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»).
 • 2002 – 2005 рр. Аспірантура НТУ «ХПІ» за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

Наукові праці: 

Автор понад 40 друкованих наукових та навчально-методичних праць, в тому числі підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, 15 статей у фахових виданнях України, 21 стаття у міжнародних виданнях, 6 статей знаходяться в збірниках, включених в міжнародні наукометричні бази даних. Індекс Гірша в Scopus – 2.

Профілі:

Основні публікації:
1. Монографії, підручники, посібники:
– Володіна І.Л., Володін В.В., Науковий редактор – Бронін С.В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів, Харків, видавництво «Гімназія», 2009. гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 384 с., ISBN 978-966-474-047-7 (переглянути)
– Сокол В.Є., Сокол В.Є., Бронін С.В. Підручник «Інформатика (рівень стандарту)» 11 клас, К.: видавництво «СИЦИЯ», 2011. гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 307 с. (переглянути)

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science:
– Sergeyeva, T., Bronin, S., Turlakova, N., & Iamnytskyi, S. (2023). Integrating educational components into the metaverse doi:10.1007/978-3-031-21569-8_39 (переглянути)
– Kravchenko, O., Bronin, S., Mickus, A., & Karapetyan, A. (2022). Analysis of electronic training system use by user types in crisis situations. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 3384 74-86 (переглянути)
– Sergeyeva, T., Bronin, S., Glazar, T., & Njoo, J. (2022). E-learning research within new European paradigm (MSCA4Ukraine multidisciplinary teamwork). Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 3347 137-147 (переглянути)
– Sergeyeva, T., Bronin, S., & Turlakova, N. (2022). Multidisciplinary dimension of E-learning in the innovative eco-system of a modern university. Paper presented at the SIST 2022 – 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Proceedings, doi:10.1109/SIST54437.2022.9945768 (переглянути)
– Sarinova, A., Neftissov, A., & Bronin, S. (2022). Regression approach to lossless compression algorithm for hyperspectral images. Paper presented at the SIST 2022 – 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Proceedings, doi:10.1109/SIST54437.2022.9945817 (переглянути)
– Sergeyeva, T., Festeu, D., Bronin, S., & Turlakova, N. (2022). Student training environment interaction: Soft skills development within e-learning. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 3132 290-298 (переглянути)
– Bronin, S., & Pester, A. (2021). Towards a national digital competence framework for Ukraine. Paper presented at the SIST 2021 – 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, doi:10.1109/SIST50301.2021.9465946 (переглянути)
– Li, Y., Biloshchytskyi, A., Bronin, S., & Liashchenko, T. (2021). A conceptual model for diversification strategies choice. Paper presented at the SIST 2021 – 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, doi:10.1109/SIST50301.2021.9465934 (переглянути)
– Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., Bronin, S., Biloshchytska, S., & Andrashko, Y. (2021). Use of the fractal analysis of non-stationary time series in mobile foreign exchange trading for M-learning doi:10.1007/978-3-030-49932-7_88 (переглянути)
– Bronin, S., Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., Zinyuk, O., & Kyselov, V. (2021). Concept of digital competencies in service training systems doi:10.1007/978-3-030-49932-7_37 (переглянути)
– Morozov, V., Kalnichenko, E., & Bronin, S. (2018). Development of the model of the proactive approach in creation of distributed information systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(2-94), 6-15. doi:10.15587/1729-4061.2018.139668 (переглянути)
– Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Paliy, S., Biloshchytska, S., Bronin, S., Andrashko, Y., Shabala, Y, Vatskel, V. (2018). Development of technical component of the methodology for projectvector management of educational environments. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(2-92), 4-13. doi:10.15587/1729-4061.2018.126301 (переглянути)
– Tkachúk, M., Polkóvnikov, S., & Brónin, S. (2009). Adaptive control framework for software components: Case-based reasoning approach. Paper presented at the Proceedings – International Computer Software and Applications Conference, 2 457-461. doi:10.1109/COMPSAC.2009.207 (переглянути)

Наукові інтереси:

Інформаційні та інтелектуальні системи, Інтернет речей, розробка програмного забезпечення, цифрові навички.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • з 2020 року. Експерт з ІТ-освіти при Міністерстві цифрової трансформації України.
 • з 2019 року. Співзасновник та голова комітету по цифрових навичках Української національної цифрової коаліції «Коаліція цифрової трансформації».
 • з 2016 року. Президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (УАФІТ).
 • з 2012 року. Член Між-організаційного комітету з питань ІТ освіти (МОНУ, інші державні установи та професійні громадські об’єднання).
 • 2011 – 2013 рр. Заступник керівника групи Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України, група по реформам в IT галузі.
 • 2011 – 2013 рр. Член Міжгалузевої ради при КМУ.
 • 2011 – 2013 рр. Член Ради з адміністративних реформ при Міністерстві економіки України.
 • 2011 – 2013 рр. Голова Робочої групи «Бібліотека ХХІ сторіччя» при КМУ.
 • з 2010 року. Член Ради професійних об’єднань в галузі ІКТ.
 • 2010 – 2013 рр. Член Експертної ради при комітеті з питань ІТ ВРУ.
 • 2010 – 2013 рр. Член Експертної ради при комітеті з питань освіти ВРУ.
 • 2006 – 2016 рр. Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (УАФІТ).
 • Член програмних комитетів конференцій IMCL – International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning; EDUCON – IEEE Global Engineering Education Conference; ATIT – IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory.

Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами та підприємствами Європи, Азії, Північної Америки та Африки, а саме:

 • З 2018 року. Національний координатор, керівник проекту програми Erasmus + в напрямку KA2: нарощування потенціалу в сфері вищої освіти «dComFra – рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP 2018-2021 рр. від Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проект триватиме 3 роки (бюджет 952 946 євро). Університет Вітовта Великого, Каунас, Литва; Каринтійський університет прикладних наук, Філлах, Австрія; Чеський університет природничих наук, Прага, Чехія; Краківський педагогічний університет, Краків, Польща; Політехнічний університет Бухареста, Бухарест, Румунія; Громадська організація Інститут інформаційних технологій, Каунас, Литва; Міністерство освіти і науки України, Українська асоціація фахівців інформаційних технологій, і 7 українських вузів.
 • 2015 – 2018 рр. Керівник проекту програми Erasmus + в напрямку KA2: нарощування потенціалу в сфері вищої освіти «GameHub – Кооперація між бізнесом та університетами в індустрії ігор в Україні» № 56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018 рр.) від Української асоціації фахівців інформаційних технологій.
 • 2013 – 2015 рр. Керівник проекту програми TEMPUS в напрямку KA2: нарощування потенціалу в сфері вищої освіти «SEHUD – Архітектура та сталий розвиток, які засновано на еко-гуманістичних принципах і просунутих технологіях без втрати ідентичності» № 530197-Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR (2012-2015 рр.) від Київського національного університету будівництва та архітектури.
 • 2012 – 2015 рр. Керівник проекту програми TEMPUS в напрямку KA2: нарощування потенціалу в сфері вищої освіти «iCo-op – Кооперація з промисловістю і креативна інженерна освіта заснована на віддаленої інженерії й віртуальних інструментах» № 530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES (2012-2015 рр.) від Української асоціації фахівців інформаційних технологій.
 • 2006 – 2008 рр. Керівник проекту TEMPUS в напрямку інституціонального розвитку – учбові курси «ECDL для українських адміністраторів» № JEP 26239-2005 (2006-2008 рр.) від Української асоціації фахівців інформаційних технологій.
 • З 2001 року. Співорганізатор більш ніж 10 міжнародних наукових конференцій (конференції ISTA, UNISCON) (на територіях України, США, Нової Зеландії, Австрії та інших країн Європи).

Comments are closed.