Жихарєва Юлія Ігорівна

20161103_124117Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри прикладних інформаційних систем. 

Вища освіта:

Донецький національний університет. Математик-статистик, аналітик банківської та страхової справи.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Сингулярні розподіли ймовірностей, пов’язані з представленнями чисел знакододатними рядами Люрота» за спеціальністю 01.01.05 – «Теорія ймовірностей і математична статистика».

Досвід роботи: 

  • 2012-2013 рр. Луганський національній університет імені Тараса Шевченка, старший викладач.
  • 2013-2014 рр. Луганський національній університет імені Тараса Шевченка, філія Інституту економіки промисловості НАН України, науковий співробітник.
  • 2014-2016 рр. Державний університет телекомунікацій, доцент.
  • 2014-2018 рр. Інститут економіки промисловості НАН України, старший науковий співробітник.
  • З 2016 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент.

Наукові праці: 

Більше 34 наукових праць, серед яких 4 статті у журналах, що індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus, 2 наукові доповіді, 16 статей у фахових виданнях України, 12 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 3.

Наукові інтереси:

Теорія ймовірностей та математична статистика, фрактальний аналіз.

 

Comments are closed.