Снитюк Віталій Євгенович

Доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій. 

Вища освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик. Викладач.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Методи зменшення невизначеності на початкових етапах проектування систем із змінною структурою» за спеціальністю 05.13.12 – «Системи автоматизації проектних робіт».
  • Докторська дисертація: «Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 1991-1992 рр. Науково-дослідний інститут «Акорд», інженер-програміст.
  • 1992-2014 рр. Черкаський державний технологічний університет. Асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри.
  • 2004-2007 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, докторант.

Наукові праці: 

Більше 180 наукових праць, серед яких 7 монографій, 1 навчальний посібник, 66 статей у фахових виданнях України, 58 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 11.

Наукові інтереси:

Прийняття рішень в умовах невизначеності, обчислювальний інтелект, еволюційне моделювання.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Член НМК МОН України зі спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології.
  • Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.51 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
  • Член спеціалізованої вченої ради у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний університеті імені Ігоря Сікорського» Д 26.002.03.
  • Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами та підприємствами Китаю, Німеччини, Великобританії та Болгарії.

Нагороди: Подяка МОН України.

 

Comments are closed.