Снитюк Віталій Євгенович

Снитюк Віталій Євгенович

Снитюк Віталій Євгенович

Завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем, доктор технічних наук, професор.

Народився 13 серпня 1967 р. на Волині. У 1984 р. вступив на механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1991 р. З 1986 по 1988 р. проходив дійсну строкову службу в армії.

Розпочав свою трудову діяльність Снитюк В.Є. у 1991 р. інженером-програмістом в науково-дослідному інституті “Акорд”. З 1992 р. працював у Черкаському інженерно-технологічному інституті та Черкаському державному технологічному університеті на посадах інженера, асистента, старшого викладача, доцента та завідувача кафедри. У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології». За цією ж спеціальністю захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи зменшення невизначеності на початкових етапах проектування систем із змінною структурою» у 1999 р. в спецраді Київського національного університету будівництва та архітектури. З 2004 р. по 2007 р. навчався в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив докторську дисертацію «Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності» у 2009 р. в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри інформаційних технологій проектування.

У 2008 р. проходив стажування в Інституті штучного інтелекту (м. Саарбрюкен, Німеччина). До наукових інтересів належать: прийняття рішень в умовах невизначеності, обчислювальний інтелект, еволюційне моделювання.

Снитюк В.Є. є автором та співавтором п’яти монографій та автором навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Під його керівництвом захищено шість кандидатських дисертацій та підготовлено до захисту ще три дисертації.

За його участю організована та проводилась у 2011-2015 рр. міжнародна науково-технічна конференція “Обчислювальний інтелект”.

Електронна адреса: snytyuk@gmail.com

 

 

Comments are closed.