Тмєнова Наталія Пилипівна

Тмєнова Наталія Пилипівна

Тмєнова Наталія Пилипівна

Народилася 15 вересня 1977 року в м. Києві. В 1999 р. закінчила факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка й отримала кваліфікацію магістра з «Соціальної інформатики». У тому ж році вступила до аспірантури факультету кібернетики (науковий керівник – професор Закусило О.К.) і в 2006 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

З 2000 року Тмєнова Н.П. працювала на посадах інженера-програміста ІІ та І категорій, що виконує науково-технічні розробки, провідного інженера-програміста, що виконує НТР, молодшого наукового співробітника, асистента, завідувача науково-дослідної лабораторії ймовірнісно-статистичних методів.


 

Доцент Тмєнова Н.П. є автором 45 публікацій, серед яких сім навчально-методичних посібників з дискретної математики, комп’ютерної графіки та лінійної алгебри. Сфера наукових інтересів:

  •      технології електронного навчання;
  •      підтримка та впровадження комп’ютерних систем електронної освіти;
  •      розробка та створення електронних навчальних курсів;
  •      проблеми компютерного тестування знань з математичних дисциплін в електронних навчальних середовищах;
  •     дослідження систем масового обслуговування та випадкових процесів.

 

Comments are closed.