Наказ “Про особливості організації освітнього процесу у 1 семестрі 2020/2021 навчального року”

Керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. за № 211 (із змінами), від 20.05.2020 р. за №392 (із змінами), від 22.07.2020 р. за № 641 (із змінами), наказом МОН України від 16 березня 2020 р. за №406 (із змінами), Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. за №50, Статутом Університету і наказом ректора Університету від 11 березня 2020 р. за №205-32 (із змінами), з метою забезпечення для здобувачів освіти можливості виконання індивідуальних навчальних планів в умовах дії карантинних обмежень наказую:

1. Затвердити пропозиції факультетів, інститутів і коледжів щодо застосування моделі змішаного навчання (студенти опановують програмні результати навчання частково онлайн і частково в аудиторіях – залежне від належності результатів навчання дисципліни до когнітивної, емоційної сфери чи психомоторної сфери, та їх рівня) за програмами вищої та фахової передвищої освіти у першому семестрі 2020/2021 н.р.:

1.1. Погодити можливість проведення всіх видів навчальних занять за денною і заочною формами навчання із використанням технологій дистанційного навчання (визначальним фактором щодо можливості проведення навчальних занять онлайн є належність результатів навчання за дисципліною до когнітивної, емоційної сфери чи психомоторної сфери, їх рівень та необхідність застосування відповідних інструментів оцінювання);

1.2. Встановити, що єдиним обмеженням щодо формування розкладів навчальних занять є обмеження за їх кількістю – не більш як 6 годин навчальних занять на день за денною формою навчання і не більш як 8 годин навчальних занять на день – за заочною;

1.3. Дозволити при проведенні занять онлайн використовувати засоби дистанційної синхронної і асинхронної комунікації (сервіси) KNU Education, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Online Test Pad та інші, за виключенням тих, доступ до яких не є вільним (крім вже передплачених Університетом – в обсягах передплати) та тих, використання яких може бути підставою для позову щодо порушення авторських прав власників програмного забезпечення;

1.4. Дозволити, за умови неухильного дотримання обсягів навчального навантаження здобувачів освіти і науково-педагогічних (педагогічних) працівників, гнучке планування розкладів занять потоків, груп і підгруп.

2. Керівникам структурних підрозділів при прийнятті рішень щодо форми проведення занять забезпечити неухильне дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. за № 641 (із змінами) та Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. за №50, зокрема:

2.1. Регулярно проводити роз’яснювальну роботу та інструктажі із персоналом і здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів короновірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти;

2.2. Дозволяти вхід до навчальних корпусів (здобувачам освіти, науково- педагогічним, науковим і педагогічним працівникам, навчально-допоміжному та адміністративно-господарському персоналу) і переміщення в їх межах тільки за наявності захисної маски або респіратора і зберігати, за можливості, масковий режим упродовж занять;

2.3. Забезпечити провітрювання навчальних приміщень упродовж не менш як 10 хвилин після кожного заняття;

2.4. Забезпечити при укладанні розкладів:

  • асинхронне відвідування навчальних корпусів різними курсами/потоками/групами з метою мінімізувати кількість здобувачів освіти, які одночасно перебувають у приміщеннях університету;
  • відвідування всіх видів занять і практик здобувачами освіти групами кількістю не більш як 20 осіб, при цьому заповненість навчальних приміщень має не перевищувати 50% при забезпеченні максимальної дистанції між здобувачами освіти;
  • передбачити мінімальну кількість переміщень здобувачів освіти між аудиторіями;
  • з метою підвищення надійності інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу і забезпечення контролю за дотриманням розкладу занять, щотижнево оприлюднювати на сайті структурного підрозділу актуалізовану інформацію про розклад і форму проведення занять, застосовувані засоби дистанційної комунікації за кожним із освітніх компонентів (у тому числі посилання на відеоконференції і паролі доступу), електронні адреси, які використовуються для зв’язку тощо.

3. Відповідальність за виконанням цього наказу покласти на деканів факультетів, директорів інститутів та фахових передвищих коледжів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Бугрова В.А.


Для перегляду наказу перейдіть за посиланням.

Comments are closed.