Костіков Микола Павлович

Kostikov_M_PКандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій. 

Вища освіта:

Національний університет харчових технологій. Магістр із інформаційних управляючих систем та технологій.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ» за спеціальністю 05.13.06 — «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 2020 — по т.ч. — доцент кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • 2018 — по т.ч. — доцент кафедри інформаційних систем НУХТ.
  • 2017–2018 рр. — старший викладач кафедри інформаційних систем НУХТ.
  • 2013–2017 рр. — асистент кафедри інформаційних систем НУХТ.
  • 2010–2013 рр. — НУХТ. Аспірант.

Наукові праці: 

Понад 100 наукових праць, серед яких 5 публікацій у наукометричних базах Scopus / Web of Science. Індекс Гірша в Scopus — 1, у Google Scholar — 3. Автор 2 електронних засобів навчання іноземних мов (польська).

Профілі:

Основні публікації:

1. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Gladka M., Kuchansky A., Kostikov M., Lisnevskyi R. (2022) ‘A model of the application of IoT devices based on RFID to ensure the safety of the military and civilian population under war conditions’, Information technology and implementation, November 30 – December 02, 2022, Kyiv, Ukraine, pp. 269–278. (переглянути)
– Hladkyi Y., Gladka M., Kostikov M., Lisnevskyi R. (2021) ‘An IoT Solution: A Fitness Trainer’, Selected Papers of the VIII Int. Sc. Conf. “Information Technology and Implementation” (IT&I-2021). Workshop Proceedings, Kyiv, Ukraine, December 1–3, 2021, pp. 215–226. (переглянути)
– Kharkianen O., Myakshylo O., Hrybkov S., Kostikov M. (2018) ‘Development of Information Technology for Supporting the Process of Adjustment of the Food Enterprise Assortment’, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 1, No. 3 (91), pp. 77–87, DOI: 10.15587/1729-4061.2018.123383. (переглянути)
– Костіков М. П. (2015) ‘Формальна модель словозміни іменників польської мови’, Радіоелектроніка, інформатика, управління, № 4 (35), с. 18–21. (переглянути)
– Костіков М. П. (2012) ‘Створення бази знань граматики польської мови’, Актуальні проблеми економіки, № 10 (136), с. 243–248. (переглянути)

Наукові інтереси:

Комп’ютерна лінгвістика, обробка природної мови (NLP), електронні засоби навчання, інтернет речей (IoT).

Нагороди: 

• The Young Researcher Prize for the best paper (Молдова, міжнародна наукова конференція IIS’2013).
• Грамота ректора Національного університету харчових технологій (2019).

 

Comments are closed.