Костіков Микола Павлович

Kostikov_M_PКандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій. 

Вища освіта:

Національний університет харчових технологій. Магістр із інформаційних управляючих систем та технологій.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ» за спеціальністю 05.13.06 — «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 2020 — по т.ч. — доцент кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • 2018 — по т.ч. — доцент кафедри інформаційних систем НУХТ.
  • 2017–2018 рр. — старший викладач кафедри інформаційних систем НУХТ.
  • 2013–2017 рр. — асистент кафедри інформаційних систем НУХТ.
  • 2010–2013 рр. — НУХТ. Аспірант.

Наукові праці: 

Понад 60 наукових праць, серед яких 11 статей у фахових виданнях України (в т. ч. 4 у наукометричних базах Scopus / Web of Science), 54 тези доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Google Scholar — 2. Автор 2 електронних засобів навчання іноземних мов (польська).

Наукові інтереси:

Комп’ютерна лінгвістика, обробка природної мови (NLP), електронні засоби навчання, інтернет речей (IoT).

Нагороди: 

• The Young Researcher Prize for the best paper (Молдова, міжнародна наукова конференція IIS’2013).
• Грамота ректора Національного університету харчових технологій (2019).

 

Comments are closed.