Краснощок Віктор Миколайович

Краснощок Віктор МиколайовичКандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладних інформаційних систем. 

Вища освіта:

НТТУ «КПІ», спеціальність «Комп’ютерізовані системи обробки інформації та управління», кваліфікація – магістр.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Оптимізація пріоритетного доступу в корпоративних обчислювальних мережах при організації навчального процесу» за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 1999-2004 рр. Київський національний торговельно-економічний університет, асистент.
  • 2004-2008 рр. Київський національний торговельно-економічний університет, старший викладач.
  • 2008-2017 рр. Київський національний торговельно-економічний університет, доцент.
  • 2017-2020 рр. Національна академія внутрішніх справ, доцент.

Наукові праці: 

Більше 50 наукових праць, серед яких 2 навчальних посібника, 2 патенти на корисну модель, 11 статей у фахових виданнях України, 12 тез доповідей на конференціях.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники
– Криворучко О.В., Рзаєва С.Л., Краснощок В.М. MS Office у вирішенні завдань на підприємствах торгівлі: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, ЦПНМВ КНТЕУ – 2008. –345 с.
– Кудінов В. А., Краснощок В.М., Пакриш О. Є. Тарасенко В.П. Основи програму-вання для працівни-ків підрозділів кібер-поліції. Київ, Нац. академія внутріш. справ, 2019. – 284 с.

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Valentyna Pleskach, Viktor Krasnoshchok, Mariia Melnyk, Svitlana Klymenko and Romanas Tumasonis. Current state and trends in the development of e-commerce software protection systems. VIII International Conference Information Technology and Implementation, December 01, 2021. (переглянути)
– Mariia Pleskach, Viktor Krasnoshchok, Olena Orliuk, Valentyna Pleskach, Yaroslav Melnyk. Mechanisms for Encrypting Big Unstructured Data: Technical and Legal Aspects. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 504-509. (переглянути)
– Valentyna Pleskach, Andrii Semenchenko, Dmitry Gololobov, Oleh Kalmykov, Viktor Krasnoshchok. Digitalization of Science as a Modern Trend of the Information Society Development. ICTERI 2020 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 146-158. (переглянути)

Наукові інтереси:

Бази даних, математичне моделювання.

Нагороди:

  • Почесна грамота ректора КНТЕУ;
  • Почесна грамота деснянської райдержадміністрації.

Comments are closed.