Торошанко Олександр Станіславович

ТорошанкоКандидат технічних наук, асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації. 

Вища освіта:

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Інформаційні мережі зв’язку, інженер зв’язку.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Методи підвищення ефективності маршрутизації і точності вимірювань у безпроводових сенсорних мережах з мобільними агентами» за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі.

Досвід роботи: 

  • 2017-2021 рр. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, викладач кафедри «Телекомунікації».
  • 2019-2020 рр. Державний університет телекомунікацій, асистент кафедри Комп’ютерної інженерії Навчально-наукового інституту інформаційних технологій.

Наукові праці: 

23 наукові праці: 15 статтей та 8 тез доповідей на конференціях, з яких 2 публікації індексовано в Scopus. Індекс Гірша в Google Scholar – 3.

Профілі:

Основні публікації:

1. Статті, тези доповідей
– Гундерич Г. А. До питання побудови спеціалізованих цифрових пристроїв зв’язку / Г. А. Гундерич, М. С. Височіненко, О. С. Торошанко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2010. – №3(15). – С.35-41. УДК 681.325.5; 681.325.65
– Бойченко О. В. До питання надійної передачі інформації в системах реального масштабу часу / О.В. Бойченко, Я.І. Торошанко, О.С. Торошанко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2010. – №4(16). – С. 56-63.
– Торошанко О.С. Метод керування передачею даних в мережах радіодатчиків за допомогою мобільних агентів / О.С. Торошанко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2011. – №3(19). – С. 46-50. (переглянути)
– Виноградов М.А., Торошанко О.С. Підвищення точності вимірювань в безпроводових сенсорних мережах шляхом корекції дрейфу параметрів / М.А. Виноградов, О.С. Торошанко // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2012. – Т.10, № 4. – С.14-20.
– Заруцький В.О. Компенсація похибок при передаванні даних у мережах радіодатчиків / В.О. Заруцький, О.C. Торошанко // Вісник Хмельницького національного університету: Технічні науки. – 2017. – №5. – С. 137-144. (переглянути)
– Гладких В.М. Ієрархічна маршрутизація з балансуванням навантаження в сенсорних мережах / В.М. Гладких, О.С. Торошанко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2017. – № 885. – С. 68-75. (переглянути)
– Заруцький В.О. Енергозберігаюча технологія передачі даних у мережі радіодатчиків з мобільними агентами / В.О. Заруцький, О.В. Толстикова, О.С. Торошанко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – №58. – С. 13-19. (переглянути)
– Заруцький В.О., Толстикова О.В., Торошанко О.С. Комбінований метод управління мережею радіодатчиків з мобільними агентами // Науково-технічна конференція молодих учених «Актуальні проблеми інформаційних технологій ‒ APIT», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 8-10 листопада 2017 р. ‒ С. 56-57.
– Торошанко О. С. Корекція результатів вимірювань датчиків в безпроводових сенсорних мережах // ХXXI Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження у світі». Секція: Технічні науки. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 26-27 листопада 2017 г. ‒ Вип. 11(31), частина 10. ‒ С. 57-62.
– Торошанко О. С. Метод вимірювань у безпроводових сенсорних мережах датчиками з повільним дрейфом параметрів // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова. ‒ 2018. ‒ №1. ‒ С. 142-151. (переглянути)
– Торошанко О. С., Заруцький В. О. Корекція дрейфу і калібрування датчиків в безпроводових сенсорних мережах // Науково-технічна конференція «Актуальні проблеми інформаційних технологій», 20-21 листопада 2018 р.. ‒ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ‒ С. 21-22.
– Торошанко О. С. Зважений алгоритм кластеризації сенсорних мереж // ХІІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 12-13 грудня 2018 р. – Київ: Державний університет телекомунікацій. ‒ С. 51-52.
– Заруцький В. О., Торошанко О. С. Самоконфігурована сенсорна мережа на основі технології мобільних агентів // ХІІ міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації», 12-13 грудня 2018 р. – Київ: Державний університет телекомунікацій. ‒ С. 52-53.
– Торошанко О. С. Діагностика та ідентифікація несправностей в телекомунікаційних мережах з розпізнаванням типу відмови // Телекомунікаційні та інформаційні технології. ‒ 2018. ‒ № 4(61). ‒ С. 62-70. (переглянути)
– Гладких В. М., Торошанко О. С. Дослідження продуктивності сенсорної мережі: основні та додаткові показники ефективності // Міжнародний науково-технічний симпозіум «Теоретичні та прикладні аспекти новітніх технологій інфокомунікацій», 13-17 січня 2019 р., Вишків-Карпати-УУ’19. Опубл. // Вісник Університету «Україна». Серія: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. ‒ 2019. ‒ 1(22). ‒ С. 240-246. (переглянути)
– Торошанко О. С. Багатокрокова модель прогнозування та виявлення перевантаження телекомунікаційної мережі / О. С. Торошанко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. ‒ 2019. ‒ № 2(63). ‒ С. 29-37. (переглянути)
– Торошанко О. С. Підвищення точності вимірювань в безпроводових сенсорних мережах з повільним дрейфом параметрів датчиків / О. С. Торошанко // IX Міжнародна науково-практична конференція «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», 12-15 листопада 2019 р., ОНАЗ ім. О. С. Попова. ‒ С. 371-375.
– Торошанко О. С. Управління потоками в сенсорних мережах на основі механізму спрямованої дифузії // ІХ науково-технічна конференція «Сучасні інфокомунікаційні технології». ‒ Київ, ДУТ. ‒ 5 грудня 2019 р. ‒ С. 238-239.
– Торошанко О. С. Система управління характеристиками безпроводової комунікаційної мережі / О. С. Торошанко, А. Г. Захаржевський // Телекомунікаційні та інформаційні технології. ‒ 2020. ‒ № 1(66). ‒ С. 33-44. (переглянути)
– Oleksandr Toroshanko, Oksana Varfolomeeva, Kateryna Domracheva. Synthesis of auto-calibration system in non-maintenance wireless sensor network // Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології. ‒ 2021. ‒ №2(02). ‒ С. 129-138. DOI 10.36994/2788-5518-2021-02-02-09 (переглянути)
– Торошaнко О.С., Лемешко А. В., Торошанко А.І. Аdaptive control of self similar traffic in multiservice telecommunication networks // Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології. ‒ 2022. ‒ №2(04). ‒ С.66-73 (переглянути)

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Vinogradov N. Development of the method to control telecommunication network congestion based on a neural model / N. Vinogradov, M. Stepanov, Ya. Toroshanko, V. Cherevyk, A. Savchenko, V. Hladkykh, O. Toroshanko, T. Uvarova // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. ‒ 2019. ‒ № 2(9). ‒ С. 67-73. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2019_2(9)__9. (переглянути)
– Nikolay Vinohradov, Mikhailo Stepanov, Valerii Hladkykh, Oleksandr Toroshanko, Andrii Skrypnychenko. Eliminate Application Redundancy Using Local Processing Using Directional Diffusion with Mobile Agents // 2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT)”, 2-6 July, 2019, Lviv, Ukraine. ‒ PP. 360-364. DOI: 10.1109/AIACT.2019.8847766. (переглянути)
– Bohdan Oliinyk, Yurii Shcheblanin, Oleg Kurchenko and Toroshanko Oleksandr. Research and recommendations on the use of authentication methods in mobile applications. CPITS-2023: Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems, February 28, 2023, Kyiv, Ukraine. SEUR-WS.org, vol 3421., pp. 266–271. (переглянути)

3. Патенти
– Торошанко О.С., Толубко В.Б., Бугаєнко В.В., Ткаченко О.М., Холявкіна Т.В. Лічильник імпульсів з дискретно-плавним регулюванням коефіцієнта лічби. Опубл. 26.01.2022. ‒ Бюл. № 4. С. 3.43. (переглянути)
– Торошанко О.С., Толубко В.Б., Бугаєнко В.В., Ткаченко О.М., Черевик В.М. Генератор низьких та інфранизьких частот. Опубл. 21.09.2022. ‒ Бюл. № 38. С. 3.65. (переглянути)
– Торошанко О.С., Толубко В.Б., Бугаєнко В.В., Ткаченко О.М., Черевик В.М. Світловий сигналізатор стану електромережі. Опубл. 9.02.2022. ‒ Бюл. № 6. С. 3.172 (переглянути)

Наукові інтереси:

Кібербезпека, телекомунікаційні системи та мережі, інформаційна безпека.

Comments are closed.