Бичков Олексій Сергійович

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, завідувач кафедри програмних систем і технологій. 

Вища освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Математик. Викладач

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Побудова оптимальних якісних характеристик стохастичних диференціальних рівнянь нейтрального типу» за спеціальністю 01.05.01 – «Математична кібернетика».
  • Докторська дисертація: «Інформаційні технології аналізу та синтезу неперервно-дискретних інформаційних систем і процесів на основі нечітких гібридних автоматів» за спеціальністю 05.13.06 − «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 2014 р. – теперішній час. Завідувач кафедри програмних систем і технологій, факультет інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  • 2013-2016: рр. Заступник декана факультету інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  • 2001-2013 рр. Доцент, факультет кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  • 2001-2013 рр. Секретар НМК «Прикладна математика і інформатика» Міністерство освіти і науки України.
  • 2007-2008 рр. Декан економічного факультету Українського фінансово-економічного університету.
  • 2006-2013 рр. Директор Навчально-дослідницького центру інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • 1986-2001 рр. Лаборант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

Більше 140 наукових праць, серед яких 3 монографії, 9 навчальних посібників, 2 підручника, 60 статей у фахових виданнях України, SCOPUS -15, 49 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 4, у Google Scholar – 4.

Наукові інтереси:

Наука про дані, кібер-фізичні системи, математичне моделювання, нечітке моделювання, розробка програмного забезпечення, розробка і впровадження інформаційних систем.
.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами та підприємствами Китаю, Чехії та Болгарії.

Нагороди: Подяка МОН України.

 

Comments are closed.