Вєчерковська Анастасія Сергіївна

IMG_7669 portrv1Кандидат технічних наук, асистент кафедри програмних систем і технологій. 

Вища освіта:

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. кваліфікація магістра з математики, диплом з відзнакою.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Інформаційна технологія управління виробництвом фільтруючих поліпропіленових волокнистих елементів» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».

Досвід роботи: 

  • 2011-2013 рр. – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, секретар деканату.
  • 2013-2017 рр. – Національний авіаційний університет, асистент кафедри інженерії програмного забезпечення.
  • З 2017 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри ПСТ факультету інформаційних технологій.

Наукові праці: 

28 наукові праці, 8 статей у фахових виданнях, 20 публікації тез у матеріалах науково-технічних конференцій. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 4.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники
– Поперешняк С.В., Вєчерковська А. С.. Теорія ймовірностей і математична статистика з використанням інформаційних технологій : навч. посіб, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 295 с. – Бібліогр.: с. 289-290. – 100 прим. – ISBN 978-966-933-067-3 (переглянути)

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– Popereshnyak, S., Vecherkovskaya, A. Research and Mathematical Modeling of Filter Elements Production Processes, Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, 344, pp. 135–150 (переглянути)
– Popereshnyak, S., Vecherkovskaya, A. Modeling and Design of the Industrial Production Process Mathematical Model, International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, 2021, 2021-May, pp. 107–110 (переглянути)
– Popereshnyak, S., Vecherkovskaya, A. Research and modeling of filter elements production process control system using Petri nets, CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2845, pp. 361–370 (переглянути)
– Popereshnyak, S., Vecherkovskaya, A. Information Model Development by the Polypropylene Filtering Elements Forming Technological Process Description, 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 – Proceedings, 2019, pp. 295–299, 9030521 (переглянути)
– Popereshnyak, S., Vecherkovskaya, A. Modeling Ontologies in Software Testing, International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2019, 3, pp. 236–239, 8929785 (переглянути)
– Popereshnyak, S., Vecherkovskaya, A. Modeling and design of the industrial production control unit, Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 2019, 8779275 (переглянути)
– Popereshnyak, S., Vecherkovskaya, A. Comparative analysis of mathematical models forming filter elements, 2017 13th International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2017 – Proceedings, 2017, pp. 113–115, 7937545 (переглянути)
– Glazunov, N.M., Vecherkovskaya, A.S. Interval methods of calculating tolerances of elastic shells or elements of mechanical structures of UAV, 2015 IEEE 3rd International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments, APUAVD 2015 – Proceedings, 2015, pp. 227–230, 7346606 (переглянути)

Наукові інтереси:

Інформаційні технології, управління промисловим виробництвом, алгоритми та структури даних, математичне моделювання.

 

Comments are closed.