Плескач Валентина Леонідівна

Плескач Валентина Леонідівна

Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем. 

Вища освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, прикладна математика.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Методи керування паралельним функціонуванням транзакцій в розподілених системах» за спеціальністю 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем».
 • Докторська дисертація: «Формування ринку інформаційних послуг в Україні» за спеціальністю 08.00.03 − «Економіка та управління національним господарством».

Досвід роботи: 

 • З 1988 року – інженер відділу теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
 • 1989-1991 рр. − інженер-програміст відділу систем автоматизованого проектування машинобудівельного заводу «Іскра».
 • В 1991 р. вступила до аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
 • З 2002 р. – доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій і дизайну та професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, професора кафедри фінансів КНТЕУ, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.
 • 2004-2014 рр. – завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України.
 • З 2014 р. – професор кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З вересня 2016 року – завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій.

Наукові праці: 

Більше 200 наукових праць, серед яких 20 монографій, 3 навчальні посібники, 76 статей у фахових виданнях України, 74 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 10.

Наукові інтереси:

Інформаційно-аналітичні системи, інтелектуальні системи, системи економіко-математичного моделювання, планування і прогнозування, цифрова економіка, електронний бізнес, електронна комерція.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Член спецради Д26.001.48 по захисту кандидатських і докторських дисертацій економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами Німеччини, Словаччини.

Нагороди: Подяка Міністерства фінансів України.

Comments are closed.