Плескач Валентина Леонідівна

Плескач Валентина Леонідівна

Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем. 

Вища освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, прикладна математика.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Методи керування паралельним функціонуванням транзакцій в розподілених системах» за спеціальністю 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем».
 • Докторська дисертація: «Формування ринку інформаційних послуг в Україні» за спеціальністю 08.00.03 − «Економіка та управління національним господарством».

Досвід роботи: 

 • З 1988 року – інженер відділу теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
 • 1989-1991 рр. − інженер-програміст відділу систем автоматизованого проектування машинобудівельного заводу «Іскра».
 • В 1991 р. вступила до аспірантури Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
 • З 2002 р. – доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету технологій і дизайну та професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, професора кафедри фінансів КНТЕУ, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди.
 • 2004-2014 рр. – завідувач відділу економіко-математичного моделювання та інформаційно-аналітичного забезпечення державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України.
 • З 2014 р. – професор кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З вересня 2016 року – завідувач кафедри прикладних інформаційних систем факультету інформаційних технологій.

Наукові праці: 

Більше 200 наукових праць, серед яких 20 монографій, 3 навчальні посібники, 76 статей у фахових виданнях України, 74 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus – 1, у Google Scholar – 10.

Профілі:

Основні публікації:

1. Монографії, підручники, посібники

– Плескач В.Л., Рогушина Ю.В., Кустова Н.П. Інформаційні системи та технології, К.: «КНИГА», 2004. 520 с.
– Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу, К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2004. 223.
– Плескач В.Л., Рогушина Ю.В. Агентні технології, К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2005. 338. (переглянути)
– Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Електронна комерція: Підручник. Київ: Знання, 2007.  535 с. (переглянути)
– Плескач В.Л. Моделювання фінансово-економічних процесів. К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2010. 428.
– Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах.: Київ: Знання, 2011. 718 с. (переглянути)
– Плескач В.Л., Кулик А.В. Бюджетне програмування. К.: К.: ВПЦ “Київський університет”, 2021. 478 с.
– Плескач В.Л., Кончаковська Е.О. Тенденції і перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. Люблінська політехніка.2013. С.115-124.
– Плескач В.Л., Зінчук Т.Ю. Інноваційні механізми стратегії фінансового управління. Моделювання, середньострокове планування та прогнозування зведеного бюджету в умовах податкового реформування. К. ДННУ АФУ. С.384-428.
– Pleskach V., Konopatska N. Sustainable socio-economic development in Ukraine issues and trends. Monograph. Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development. Opole: The Academy of Management and Adminisration in Opole, 2016; ISBN 978-83-62683-78-9; pp. 69–74.
– Плескач В.Л., Броварець О.О., Гарко І.І. Інформаційні системи електронного документообігу. К.: ВПЦ “Київський університет”,, 2020. 301 с.
– Плескач В.Л., Бичков О.С. Дискретна математика: навч. посіб. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2021. 142 с.
– Плескач В.Л., Панасюк О.І. Особливості побудови медичної інформаційної системи для поліклініки. Сучасні електромеханічні та інформаційні системи: монографія / за заг. ред. І. В. Панасюка. Київ : КНУТД, 2021. С.61-89.

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science

– Pleskach, V., Zosimov, V., Bulgakova, O., Nagornyi, O. Web-Based Management System for Customer Interaction in E-Trade with Adaptive Interface. CEUR Workshop Proceeding, 2022, 3288, стр. 82–88 (переглянути)
– Pleskach V., Vasylyshyn, S., Lakhno, V., Alibiyeva, N., Lakhno, M. Information technologies for the synthesis of rule databases of an intelligent lighting control system. Journal of Theoretical and Applied Information Technology link is disabled, 2022, 100(5), pp. 1340–1353. Scopus (article) (переглянути)
– Pleskach, M., Pleskach, V.,  Krasnoshchok, V., Orliuk, O.,  Melnyk, Y. Mechanisms for Encrypting Big Unstructured Data: Technical and Legal Aspects. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021. Scopus. Proceedings.  Deggendorf. 2021, PP. 504–509.
– Pleskach,V., Zosimov V., Bulgakova O., Pleskach M., Volnyanska E. C2C Application as an Example of E-shop for Handmade: Tools, Security Issues, Basic Technologies. VIII International conference Information Technology and Implementation, November 30, 2022.
– Pleskach V., Lakhno V., Kravchuk P., etc Applying the functional effectiveness information index in cybersecurity adaptive expert system of information and communication transport systems Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Journal of Theoretical and Applied Information Technology 30th JATIT & LLS. 2017, 95(8), pp. 1705–1714.
– Pleskach V., Pleskach M., Zelikovska O. Management System in Distributed Information Systems. IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT). 2019. P. 300−303. Scopus (переглянути
– Pleskach. V., Pleskach M., Zaiarnyi O. Respect for Information Rights of a Person as a Condition for Cybersecurity of Smart Cities Residents. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). 2020. P. 759−764. Scopus (переглянути)
– Pleskach, M., Pleskach, V.,  Krasnoshchok, V., Orliuk, O.,  Melnyk, Y. Mechanisms for Encrypting Big Unstructured Data: Technical and Legal Aspects. 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021. Scopus. Proceedings.  Deggendorf. 2021, PP. 504–509.
– Pleskach, V., Semenchenko, A. Zaiarnyi, O., Pleskach, M. Cyber security and cyber protection: The current state of public administration in Ukraine. Scopus. CEUR Workshop Proceedings , 2020, 2866, pp. 276–284.
– Pleskach, V., Krasnoshchok, V., Melnyk, M., Klymenko, S., Tumasonis, R. Current State and Trends in the Development of E-Commerce Software Protection Systems, CEUR. Workshop Proceedings, Scopus. IT&I’2021, 3179, pp. 79–88
– Pleskach V., Pleskach M., Zaiarna I., Zaiarnyi O. Modern Digital Challenges and Technologies in the Educational Environment of Higher Education Institutions. IT&I’2020. CEUR. Workshop Proceedings, Scopus. 2021, 2845, pp. 237–250.
– Pleskach V., Semenchenko A., Gololobov D., Kalmykov O., Krasnoshchok  V. Digitalization of Science as a Modern Trend of the Information Society Development. CEUR. Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference Kharkiv, Ukraine, October 06-10, Scopus, 2020. pp. 146-158. (переглянути)
– Lubich, A.A., Pleskach, V.L., Rogushina, Y.V. On the estimation of information system intelligence. Upravlyayushchie Sistemy i Mashiny. Issue 1, 2005, Pages 3-7. Scopus preview – Scopus – Document details – On the estimation of information system intelligence. (переглянути
– Pleskach, V.L., Rogushina, Y.V. Elements of ontological analysis in the digital economy. MIPRO 2007. (переглянути)

Наукові інтереси:

Інформаційно-аналітичні системи, інтелектуальні системи, системи економіко-математичного моделювання, планування і прогнозування, цифрова економіка, електронний бізнес, електронна комерція.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Член спецради Д26.001.48 по захисту кандидатських і докторських дисертацій економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами Німеччини, Словаччини.

Нагороди: Подяка Міністерства фінансів України.

Comments are closed.