Плескач Валентина Леонідівна

Плескач Валентина Леонідівна

Плескач Валентина Леонідівна

Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем.

Освіта – вища, 1989 рік − Київський національний університет ім. Т.Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність – прикладна математика.

Науковий ступінь, вчене звання – доктор економічних наук, професор.

Кандидат технічних наук з 1996 року. Кандидатську дисертацію «Методи керування паралельним функціонуванням транзакцій в розподілених системах» за спеціальністю 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем» захистила у 1996 р. в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України (Диплом № 011561). Вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики присвоєно 19 червня 2003 року. (Атестат ДЦ № 007875).

Доктор економічних наук з 13 лютого 2008 р. Дисертацію за спеціальністю 08.02.03 − економіка та управління національним господарством захистила на тему: «Формування ринку інформаційних послуг в Україні» у спеціалізованій Вченій раді Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. (Диплом ДД №006370).

Особисті досягнення – автор понад 150 фахових публікацій, в тому числі: понад 10-ти колективних та 2 одноосібних монографій, зокрема в галузі електронного бізнесу («Технології електронного бізнесу»), систем штучного інтелекту (Агентні технології), економіко-математичного моделювання та прогнозування економічних процесів «Фінансово-економічне моделювання»; 4-ох підручників в галузі інформаційних систем і технологій, електронної комерції, систем управління державними фінансами; брала участь у розробці стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, оцінки електронної готовності Україні, також брала участь у євросоюзних проектах SEED (цифрова економіка південно- східних країн Європи), PACE (електронне урядування та електронна комерція) та  науково-дослідних роботах Мінфіну, член експертної ради ВРУ з питань інформатизації країни.

Наукові інтереси: інформаційно-аналітичні системи, інтелектуальні системи, економіко-математичне моделювання, планування і прогнозування, економіка знань, електронний бізнес

Comments are closed.