Відкриті лекції викладачів факультету інформаційних технологій

Шановні колеги,
нижче наведено графік відкритих лекцій викладачів факультету інформаційних технологій:

 

05.04.2023 року – відкрита лекція к.т.н., доцента кафедри технологій управління Кубявки Любові Богданівни для студентів груп УП-11 та УП-12 1-го курсу (магістратура) освітньо-наукової програми “Управління проектами”, з дисципліни “Методи прийняття управлінських рішень” на тему: «Методи прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику».

Початок: 05.04.2023 о 15.10
Посилання: https://knu-ua.zoom.us/j/8590264482?pwd=djB3TG1zb2RzcitoL1NUdHFsUGdVZz09

 


06.04.2023 року – відкрите заняття асистента кафедри інтелектуальних технологій Гамоцької Сніжани Леонідівни для студентів групи КН22/2 2-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітньої програми «Комп’ютерні науки» з дисципліни «Технологія створення програмних продуктів».

Початок: 06.04.2023 о 10:30
Посилання: https://meet.google.com/osu-dbuq-ogb

 


07.04.2023 рокувідкрита лекція професора кафедри кібер-безпеки та захисту інформації, д.т.н., професора Наконечного Володимира Сергійовича для студентів 4-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітніх програм «Аналітика даних» та «Комп’ютерні науки».
Навчальна дисципліна «Технології захисту інформації та кібербезпека».
Тема 3. – Методи і засоби соціального інжинірингу.
Лекція 8. – Методи і засоби захисту від кібератак в інформаційних системах та мережах. Метод проактивного пошуку загроз.

Початок: 07.04.2023 року о 10:30.
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amwrzvvo9qQ0xAU2IGIPsscR4LSRFD35MlFq7AiQBteE1%40thread.tacv2/1680542101318?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22b0ef664c-5039-4871-9df7-5ec6c2f9554c%22%7d

 


10.04.2023 року – відкрита лекція доцента кафедри кібербезпеки та захисту інформації, к.т.н., доцента Браіловського Миколи Миколайовича для студентів 1-го курсу бакалаврату денної форми навчання ОП «Кібербезпека».
Навчальна дисципліна «Національна та інформаційна безпека держави».
Тема 7. – Інформаційне протиборство.
Лекція 9. – Інформаційне протиборство: основні цілі та методи їх досягнення.

Початок: 10.04.2023 року о 10:30.
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aBgo25VQKGITjxPD29AT-Ye2mNH-oe_KVlh2QGwWUazw1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=62a13a0f-40ee-48da-b0fc-56c8cae91df1&tenantId=11bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d

 


10.04.2023 рокувідкрите лабораторне заняття асистента кафедри кібербезпеки та захисту інформації Бігдана Андрія Миколайовича для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітньої програми «Кібербезпека».
Навчальна дисципліна: «Безпека банківських технологій».
Тема: “Аналіз захищеності інформаційних систем”.

Початок: 10.04.2023 о 13:40.
Посилання: https://v.ringcentral.com/join/334422638915

 


10.04.2023 року – відкрита лекція доцента кафедри кафедри програмних систем і технологій к.ф.-м.н., доцента Ковтун Оксани Іванівни для студентів 1-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення».
Тема: “Застосування визначеного інтеграла”.

Посилання: https://us05web.zoom.us/j/5063791985?pwd=aG9lYk5LK0FIOHNsNTA0U2VYU1Fqdz09

 


10.04.2023 року – відкрите заняття асистента кафедри прикладних інформаційних систем Пирога Миколи Володимировича для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітньої програми “Прикладне програмування”. Дисципліна: “Веб-технології та програмування сайтів” на тему: “Використання JavaScript бібліотек”.

Початок: 10.04.2023 о 9:00 
Посилання: https://knu-ua.zoom.us/j/81993073490?pwd=d25mcXBlZmw1YndzYzFVZFYyNjQzUT09

 


10.04.2023 року – відкрита лекція доцент кафедри інтелектуальних технологій, к.т.н., доцента Федусенко Олени Володимирівни з дисципліни “Крос-платформне програмування”.
Тема: “Реактивне програмування з RxJS , Observable”.

Початок: 10.04.2023 о 12:10 
Посилання: https://meet.google.com/nvk-usms-kof

 


10.04.2023 року – відкрите практичне заняття асистента кафедри технологій управління Хлевного Андрія Олександровича для студентів 1-го курсу магістерської денної форми навчання освітньої програми “Інформаційна аналітика та впливи”. Дисципліна: “Методи та засоби інтелектуального аналізу даних та впливів” на тему: ” Сценарно-цільовий підхід інтелектуального аналізу даних”.

Початок: 10.04.2023 о 15.10 
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/9787323963?pwd=djUzM09XSW15Tlh4UGlpV0J0NVQrZz09
Ідентифікатор: 978 732 3963
Код доступу: 1D5zXZ

 


11.04.2023 року – відкрита лекція асистента кафедри програмних систем і технологій к.т.н. Духновської Ксенії Костянтинівни для студентів 2-го курсу бакалаврату денної форми навчання ОП «Інженерія програмного забезпечення» з дисципліни «Проектування баз даних» на тему «Засоби автоматизації проектування баз даних».

Початок: 11.04.2023 о 10:30
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/74150648903?pwd=UlBLN3diSDJCc0xYZlNYaXBkczNhdz09
Ідентифікатор: 741 5064 8903
Код доступу: tCvGi3

 


11.04.2023 рокувідкрита лекція професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації д.т.н., професора Бабенко Тетяни Василівни для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання ОП «Кібербезпека».

Навчальна дисципліна «Системи банкової безпеки».
Тема: «Мережева безпека банківських систем»

Початок: 11.04.2023 о 12:10.
Посилання: https://meetingsemea18.webex.com/meet/babenkot

 


11.04.2023 року – відкрита лекція для студентів 3 курсу груп ПП31, ПП32 професора Зосімова В’ячеслава Валерійовича.
Освітня програма: «Прикладне програмування».
Дисципліна «Веб-технології і програмування сайтів». 
Тема «Використання JavaScript бібліотек».

Початок: 11.04.2023 о 10:30
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/79303750839?pwd=SC9PcDFJMmVhSHlEQkJpZjJ4TUhjQT09

 


11.04.2023 року – відкрита лекція к.т.н., асистента кафедри технологій управління Латишевої Тетяни Володимирівни для студентів груп КН-41 та КН-42 4 курс, з дисципліни “Управління ІТ проектами” на тему: «Scrum».

Початок: 10.30
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/3801827305?pwd=NExIM0hTM2NrOXdGK0c1akV6cXc5Zz09
Ідентифікатор: 380 182 7305
Код доступу: nSMX49

 


11.04.2023 року – відкрита лекція професора кафедри інтелектуальних технологій д.т.н., професора Самохвалова Юрія Яковича для студентів 1-го курсу (бакалаврат) освітньо-наукових програм «Аналітика даних» та «Комп’ютерні науки» з дисципліни «Математика для комп’ютерних наук» на тему: «Пряма на площині та у просторі».

Початок: 11.04.2023 о 10:30.
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/9440764484?pwd=N1RvRWhDMTZzUGxiR0hVbUxXODQxZz09
Код доступу: 12345

 


12.04.2023 року – відкрите заняття асистента кафедри програмних систем і технологій Марцафей Анни Сергіївни для студентів групи ІПЗ-23/2 2-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітньої програми «Комп’ютерні науки» з дисципліни «Неперевна інтеграція та розгортання програмного забезпечення». Запрошуються члени НМК.

Початок: 12.04.2023 о 9:00
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/8448739942?pwd=TVBLYW9wR2xYOXc3K2NjU05wWXR5Zz09
Ідентифікатор: 844 873 9942
Код доступу: Fx76Z7

 


12.04.2023 року – відкрита лекція к.ф.-м.н., доцента кафедри інформаційних систем та технологій Чичканя Івана Васильовича для студентів економічного факультету, з дисципліни «Захист інформації» на тему: «Комп’ютерна вірусологія».

Початок: 12.04.2023 о 08.00
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE3NDk2YzUtYWZiZi00ODI5LWEwY2MtYTgwOWI3NTNlYTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22d84845d9-28c9-446d-9281-d4fda00ca35e%22%7d

 


12.04.2023 року – відкрита лекція доктора технічних наук, професора, професора кафедри прикладних інформаційних систем Сайка В.Г. для студентів 2-го курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Прикладне програмування» з навчальної дисципліни «Безпека мереж та комп’ютерних систем» на тему: «Криптографічний захист інформації: загальні принципи побудови та найпростіші алгоритми.

Початок: 12.04.2023 року о 12:10 
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/5988589730?pwd=MXltTjNJZFpxM2lqbzJJZVgwUWl2UT09

 


12.04.2023 року – відкрите заняття асистента кафедри прикладних інформаційних систем, к.ф.-м.н. Жихарєвої Юлії Ігорівни для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітньої програми “Прикладне програмування”. Дисципліна: “Чисельні методи” на тему: “Поліноміальна інтерполяція”.

Початок: 12.04.2023 о 13:40 
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/99712553591?pwd=VS9qTnJVekhmT2xMcW5TMnVCRmlEUT09

 


12.04.2023 року – відкрите практичне заняття к.т.н., доцента кафедри інформаційних систем та технологій Кравченко Ольги Віталіївни для студентів групи ІР-31 3 курс, з дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” на тему: «Побудова концепції автоматизованої інформаційної системи».

Початок: 12.04.2023 о 15.10
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77myuxAkdWXTKrrIR1_fwxlnrONleDvmvFj4lIBX5a81%40thread.tacv2/1681110075543?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22871be5f6-9003-4e78-a80a-b292033cf73a%22%7d

 


12.04.2023 року – відкрите лабораторне заняття асистента кафедри програмних систем і технологій Ніколаєнко Анастасії Юріївни для студентів групи ІПЗ-33/1 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітньої програми “Інженерія програмного забезпечення” з дисципліни “Спеціалізоване програмування автоматизованих систем”.
Початок:  12.04.2023 о 13:40 
Посилання: https://us02web.zoom.us/j/84292941621?pwd=Z2RHUk43M1k1RUxDdmpNS05TUW1jdz09
Ідентифікатор: 842 9294 1621
Код доступу: 23nN100

 


13.04.2023 року – відкрита лекція к.т.н., асистента кафедри інтелектуальних технологій
Гнатієнка Григорія Миколайовича для студентів групи КН-42 4 курс, з дисципліни “Інтелектуальна обробка даних в розподілених інформаційних середовищах” на тему: «Технології проектування та розробки розподілених систем».

Початок: 13.04.2023 о 9:00
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/8841073998?pwd=TlRMWTRocjgvNnlFYnQvOHBNY01UZz09

 


13.04.2023 року – відкрита лекція к.ф.-м.н., асистента кафедри інформаційних систем та технологій Пономаренка Романа Миколайовича для студентів груп ІР-11 та ІР-12 1 курс, з дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” на тему: «Шаблони функцій та шаблони класів».

Початок: 13.04.2023 о 09:00
Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFz-ysDF_QTbqEuBVrN1uXw8ITPiLYxOsd20rK7mX15w1%40thread.tacv2/1681109956186?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22a98bd641-c228-499a-94de-23af529c84ab%22%7d

 


13.04.2023 року –  відкрита лекція асистента кафедри Інтелектуальних Технологій Паткіна Є. Д. для студентів 4-го курсу груп КН-41, КН-42, з дисципліни «Віртуальна та доповнена реальність» на тему: «Розробка застосунку VR».

Початок: 13.04.2023 о 10:30
Посилання:
https://us05web.zoom.us/j/87820011381?pwd=bUJBLzdYYk5wZG5wVmdUTiswaFdxZz09
Ідентифікатор: 878 2001 1381
Код доступу: 8Usmng

 


13.04.2023 року – відкрита лекція доцента кафедри ПСТ д.т.н. Порєва Г.В. для студентів 3-го курсу. Тема: “Паралельне виконання та міжпотокова синхронізація в Go”.

Початок: 13.04.2023 о 10.30
Посилання https://meet.google.com/vsx-eome-crz

 


13.04.2023 року – відкрита лекція к.т.н., асистента кафедри мережевих та інтернет технологій Старкової О.В. для студентів 2-го курсу групи МІТ-21, з дисципліни «Сучасні інформаційні системи та технології» на тему: «NAT для IPv4».

Початок: 13.04.2023 о 12:10
Посилання: https://us04web.zoom.us/j/72623180125?pwd=bXZ6N2crbTNVc0RzdFQvQjhOaEdQdz09
Ідентифікатор: 726 2318 0125
Код доступу: 92kQjx

 


17.04.2023 року – відкрита лекція асистента кафедри програмних систем і технологій к.т.н. Ткаченка Максима Васильовича для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення».

Навчальна дисципліна «Якість програмного забезпечення та тестування».
Лекція 12 – Тестування інтерфейсу користувача.

Початок: 17.04.2023 о 09:00.
Посилання: https://meet.google.com/tbn-bvwk-ytb

 


 

Comments are closed.