Пархоменко Іван Іванович

Пархоменко Іван ІвановичПархоменко Іван Іванович доцент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, кандидат технічних наук, доцент. У 1996 році закінчив Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «автоматизація технологічних процесів та виробництв». У 1996-1999 рр. навчався в аспірантурі УДУХТ. В 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» в Національному університеті харчових технологій. З 2005 по 2015 рр. працював на посаді доцента кафедри «Комп’ютеризованих систем захисту інформації» Національного авіаційного університету де і отримав вчене звання доцента в 2007р. Сфера наукових інтересів – інформаційні-комунікаційні системи та мережі, програмно-технічні засоби захисту інформації. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Comments are closed.