Дружинін Володимир Анатолійович

ДружинінДоктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій. 

Вища освіта:

 • Київське вище зенітне ракетне інженерне училище за спеціальністю – радіотехнічні засоби.
 • Державний університет телекомунікацій. Спеціаліст з безпеки інформаційних та комунікаційних систем.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: спеціальна тема.
 • Докторська дисертація: «Методологія захисту інформації в радіотехнічних системах зі змінною просторовою конфігурацією» за спеціальністю 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.

Досвід роботи: 

 • 1990 – 2010 рр. Служба в лавах Збройних сил на інженерних, командних, науково-педагогічних та наукових посадах.
 • 2010 – 2017 рр. Державний університет телекомунікацій, доцент, професор, завідувач кафедри радіомоніторингу і радіочастотного менеджменту, завідувач кафедри телекомунікаційних технологій.
 • 2017 – 2019 рр. НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», професор, виконуючий обов’зки завідувача кафедри радіоприймання та оброблення сигналів.
 • 2019 – 2020 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем.
 • 2020-2021 рр. Національний авіаційний університет, професор, начальник науково-дослідної частини Університету.
 • 2022 – 2023 рр. КПІ імені Ігоря Сікорського, професор кафедри прикладної радіоелектроніки.
 • 2023 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій.

Наукові праці: 

Понад 100 наукових праць, серед яких 7 навчально-методичних посібники, 6 монографій, 7 публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus та WoS. Індекс Гірша в Scopus – 3, у Google Scholar – 6.

Профілі:

Основні публікації:

 1. Монографії, підручники, посібники
  – В.А. Дружинін. Проблеми формування та обробки радіолокаційної інформації в системах радіобачення: монографія. – К.: Логос, 2013. – 230 с.
  – В.А. Дружинін. Резонансні методи отримання і використання інформації в радіотехнології: монографія / Пархомей І.Р., Толюпа С.В., Наконечний В.С. – К.: Логос, 2013. – 146 с.
  – В.А. Дружинін. Методи та алгоритми обробки і захисту інформації в радіолокаційних системах із змінною просторовою конфігурацією: монографія / С. Толюпа, В. Наконечний, Н. Цьопа, Є. Батрак. – К.: Логос, 2014. – 251 с. (переглянути
  – В.А. Дружинін. Теоретичні аспекти підвищення завадостійкості й ефективності обробки сигналів у радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікаційних систем за наявності завад: монографія / Ю. Бойко, С. Толюпа. – К.: Логос, 2018. – 227 с. (переглянути)
  – В.А. Дружинін. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування радіотехнічних систем розпізнавання багатопозиційного базування: монографія / В.С. Наконечний, С.В. Толюпа та ін. – К.: Формат, 2019. – 237 с.
  – В. Дружинін. Авіаційні системи: ергодизайнерське забезпечення проектування та експлуатації: монографія / І. Остроумов, А. Рубцов та ін. – К.: НАУ, 2021. – 200 с. (переглянути
  – В.А. Дружинін. Організація комп’ютерних мереж та комп’ютерна електроніка: навч. посіб. / В.А. Дружинін, І.Р. Пархомей, І.О. Зенів та ін. – К.: Київська політехніка, 2020. – 130 с. (переглянути
  – Дружинін В.А. Основи радіофотоніки. Частина1: навч. посіб. / Трембовецький М.П., Бойко Ю.М. – Хмельницьк: ХНУ, 2020. – 371с. (переглянути)
  – Дружинін В.А. Радіотехнічні кола та сигнали: навч. посіб. / Толюпа С.В., Четверіков І.О. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 241 с.
  – Дружинін В.А. Бездротові технології інтелектуальної радіоапаратури. Частина 2. Курс лекцій: навч. посіб. / Дружинін В.А., Степанов М.М. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – 599 с.
  – Дружинін В.А. Бездротові технології інтелектуальної радіоапаратури. Частина 2. Лабораторний практикум: навч. посіб. / Дружинін В.А., Першин М.О. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – 106 с.
  – Дружинін В.А. Проектування та моделювання мереж передачі даних. Курс лекцій: навч. посіб. / Дружинін В.А., Степанов М.М. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – 162 с.
  – Дружинін В.А. Проектування та моделювання мереж передачі даних. Лабораторний практикум: навч. посіб. / Дружинін В.А., Степанов М.М. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2023. – 172 с.
 2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
  – Analysis and Design of a Hybrid Load Management method for the IoT Networks / V. Druzhynin, V. Savchenko, M. Tverdohlib, Y. Ivanichenko, N. Dovzhenko, Z. Brzhevska, V. Chorna // International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – 9(1), January – February 2020. – рр. 552 – 557. (переглянути)
  – Increasing the efficiency of information transmission in communication channels / V. Druzhynin, B. Zhurakovskyi, J. Boiko, I. Zeniv, O. Eromenko // Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. – vol.19, no3, Sept. 2020. – рр. 1306-1315 (переглянути)
  – Суцільно-волоконний двохчастотний ВКР лазер для телекомунікаційних систем терагерцового діапазону / Дружинін В.А., Корчак О.В., Рєзніков М.І., Фелінський Г.С. // Журнал Вісник НТУУ” КПІ”. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – Київ, 2020. – № 80. – С. 63-72. (переглянути)
  – The implementation of geoinformation systems in joint combat training of tactical groups // Druzhynin V.A., Homa V.V., Bezuhlyi V.M., Tsyba M.M., Chukhleb O.V. // Тези доповідей, секція 1. П’ятнадцята міжнародна науково-практична конференція. Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020, 29 червня – 01 липня 2020 р., Україна, м. Чернігів. – С. 34-38. (переглянути
  – Description and application of network and terminal security device based on the block algorithm of cryptographic transformation of information using random keys / V. Druzhynin, I. Pampukha, G. Zhyrov, І. Chetverikov, S. Lienkov, L. Komarova // 2021 IEEE 3rd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2021), 15-16 Dec. 2021 Kyiv, Ukraine – рр. 187–190. (переглянути)
  – Phase direction finding radio engineering system / V. Druzhynin, V. Bakhvalov, G. Zhyrov, R. Khrashchevsky, E. Romanenko // 2021 IEEE 6th International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD), October 19-21, 2021 Kyiv, Ukraine. – рр. 200-203. ISBN: 978-166543822-3. (переглянути)
  – Book Chapter. Calculation of Quality Indicators of the Future Multiservice Network / Druzhynin, V., Zhurakovskyi, B., Toliupa, S., Bondarchuk, A., Stepanov, M. // Lecture Notes in Electrical Engineering. – 2022, 831. – рр. 197–209. (переглянути

Наукові інтереси:

Багатопозиційна радіолокація, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент, радіолокаційні системи з синтезованою апертурою, сенсорні системи та мережі з нечітким логічним виведенням.

Нагороди: 

 • Подяка міністра освіти та науки України.
 • Грамота міністра освіти та науки України.

Comments are closed.