Кудін Володимир Іванович

Кудін

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальних технологій. 

Вища освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Прикладна математика. Математика.

Захищені дисертації:

  • Кандидатська дисертація: «Розробка і застосування процедур аналізу моделей лінійного програмування великої розмірності» за спеціальністю 05.13.16 – «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів у наукових дослідженнях».
  • Докторська дисертація: «Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на основі методу базисних матриць» за спеціальністю 01.05.02 − «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Досвід роботи: 

  • 1977-1981 рр. науково виробниче об’єднання “Хімавтоматика ” Київський філіал, інженер-програміст.
  • 1981-1983 рр. РІВЦ Міністерства заготівель, старший інженер-математик.
  • 1983-1999 рр. молодший, науковий, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
  • 1999-2015 рр. старший, провідний науковий співробітник лабораторії обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові праці: 

Більше 170 наукових праць, серед яких 4 монографії (2 колективні), понад 70 статей у фахових виданнях України, понад 80 тез доповідей на конференціях. Індекс Гірша в Scopus –1, у Google Scholar – 7.

Профілі:

Основні публікації:
1. Монографії, підручники, посібники
– Волошин О.Ф., Гнатієнко Г.М., Кудін В.І. Послідовний аналіз варіантів Технології та застосування Монографія-К.: Стилос,2013.-304с.
– Волошин А.Ф., Кудін В.І. Последовательный анализ вариантов в задачах исследования и проектирования систем, Монографія.К.: Издательско-полиграфический ценnр “Киевский университет” (Наукова думка), -2015, 351с.
– Онищенко А.М., Кудін В.І. Аналіз впливу впровадження міжнародних екологогічних обмежень на енергоефективність у розрізі галузевої структури національної економіки Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: Колективна монографія / Кол. авторів; за заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава : ПП “Астрая”, 2019. 603 с.
– V.I. Kudin, A.M. Onyshchenko Modeling a balanced inter-industry pricing policy in the context of
implementation of Paris agreement terms and conditions ISBN 978-9941-9691-0-2 Institutional development mechanisms of the financial system of the national economy: Collective monograph. Batumi: Publishing House “Kalmosani”, 2020. 232 p.
– Кудін В.І. Методи прийняття рішень. Схеми методу допустимих базисних матриць в задачах багатокритеріальної оптимізації //Методичні вказівки Видавництво ТОВ ”ГЛІФ МЕДІА”, 2019, 48с.
– А.М. Онищенко, В.І. Кудін, М.В. Гладка, О.Ю. Кучанський, І.А. Горіцина Методи прийняття рішень: Базові процедури аналізу та оптимізації. [Електронний ресурс]: Навчальний посібник для здобувачів освіти у вищих навчальних закладах /. – К.: Факультет інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. – 140 с.

2. Публікації, що індексуються у Scopus або Web of Science
– V. Kudin, А. Onyshchenko, I. Onyshchenko Algorithmizing the methods of basis matrices in the study of balace intersectoral ecological and economic models Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 3/4(99)2019, p. 45–55 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.170516
– V. Kudin, V. Onotskyi, A.Onyshchenko, Y. Stupak Forming a methodology of basic matrices in the study of poorly conditioned linear systems Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 6/4 (102 ) 2019, p.57-67 DOI: 10.15587/1729-4061.2019.184530
– V.Kudin, V. Onotskyi, A. Al-Ammouri, L. Shkvarchuk Advancement of a long arithmetic technology in the concstruction of algorithms for studying linear systems Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 1/4 (97) 2019, P.14-21 DOI:10.15587/1729-4061.2019.157521
– H. Hnatiienko, V. Kudin, A. Onyshchenko, V. Snytyuk and A. Kruhlov Greenhouse Gas Emission Determination Based on the Pseudo-Base Matrix Method for Environmental Pollution Quotas Between Countries Allocation Problem IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 1-8, Doi:10.1109/SAIC51296.2020.9239125.
– Lytvyn, O., Kuryliuk, Y., Onyshchenko, A., Kudin, V., Parkhomenko, V. and Filiuk, S. (2023). Toolkit for Ensuring Management of Socially Responsible Business Activities. Econ. Aff.,
68(01s): 83-89. DOI: 10.46852/0424-2513.1s.2023.10
– Bogaienko, V.O., Kudin, V.I., Skopetsky, V.V. Aspects of the organization of computations using the basis-matrix method Cybernetics and Systems Analysist, 2012, 48(4), P. 605–613
– Bohaienko, V.A., Kudin, V.I., Skopetsky, V.V. Analysis of computational schemes for geohydrodynamics processes modeling Journal of Automation and Information Sciences, 2009, 41(8), P. 1–12
– Kudin, V.I., Lyashko, S.I., Khritonenko, N.V., Yatsenko, Yu.P. Analysis of the properties of a linear system using the method of artificial basis matrices Cybernetics and Systems Analysisthis link is disabled, 2007, 43(4), P. 563–570
– Kudin, V.I., Pavlova, V.V. Procedures for the analysis of models of linear programming at the stages of preoptimization and postoptimization Journal of Automation and Information Sciencest, 1998, 30(4-5), P.138–143
– Kudin, V.I., Pavlova, V.V. Procedures for the analysis of linear programming’s models at the stages of preoptimization and postoptimization Problemy Upravleniya I Informatiki (Avtomatika), 1996, (5), P.43–50

Наукові інтереси:

Прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та нечіткості, методи обчислень, методи аналізу та оптимізації.

Наукова та міжнародна діяльність:

  • Член спеціалізованих вчених рад Д 26.001.51 та Д26.001.09 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
  • Брав участь у роботі ряду міжнародних конференцій (виступи з доповідями), проходив стажування у Технічному університеті Варна, м. Варна (Болгарія).

Comments are closed.