Білощицький Андрій Олександрович

БілощицькийДата народження: 23 вересня 1978 року. В 2001 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), факультет автоматизації будівельного виробництва (АБВ), кваліфікація за дипломом – “інженер-системотехнік”. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. У 2013 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами і програмами. У 2013 році професор кафедри основ інформатики КНУБА. У 2013 році завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА.

Автор понад 150 наукових та методичних робіт, серед яких 37 публікацій в наукових виданнях включених до міжнародних наукометричних баз даних та 3 навчальних посібники з грифом МОН України.

Напрям наукової діяльності – розробка методології управління організаціями та створення інформаційно-управляючих систем.

Лауреат Державної премії Верховної Ради України у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2013 рік). Нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України» (2015 рік). Член комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Член спеціалізованих вчених рад Д26.059.01, Д26.056.01 та Д26.056.03 із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Comments are closed.