Білощицький Андрій Олександрович

Білощицький

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій. 

Вища освіта:

Київський національний університет будівництва і архітектури. Інженер системотехнік.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Методи та моделі комплексного інформаційно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчального закладу» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».
 • Докторська дисертація: «Методологія проектно-векторного управління освітніми середовищами» за спеціальністю 05.13.22 − «Управління проектами і програмами».

Досвід роботи: 

   • 2017 – по теперішній час: завідувач кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).
   • 2016 – 2017: заступник декана з наукової та міжнародної роботи, професор кафедри технології управління факультету інформаційних технологій КНУ.
   • 2013 – 2016: завідувач кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).
   • 2015 – теперішній час: науковий керівник «Науково-дослідний центр інформаційних технологій».
   • 2011 – 2013: директор науково-дослідного комплексу КНУБА.
   • 2008 – 2011: заступник проректора з наукової роботи КНУБА.
    2004 – 2008: керівник Центру інформаційних технологій КНУБА.
   • 2004: завідувач відділу технічного обслуговування програмних технологій та Інтернету КНУБА.
   • 2001 – 2004: аспірантура КНУБА за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
   • 2000 – 2001: інженер комп’ютерного центру КНУБА; Інженер-програміст II-кат. КНУБА; Інженер-програміст I-кіт. КНУБА; Провідний інженер-програміст КНУБА.

Педагогічна діяльність

  • 2017 – по теперішній час: завідувач кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • 2016 – 2017: професор кафедри технологій управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • 2016 – по теперішній час: професор кафедри інформаційних технологій КНУБА.
  • 2013 – 2016: завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА.
  • 2013 – 2014: професор кафедри основ інформатики КНУБА.
  • 2008 – 2013: доцент кафедри основ інформатики КНУБА.
  • 2001 – 2008: асистент кафедри основ інформатики КНУБА.

Наукові праці: 

Автор понад 200 друкованих наукових робіт, в тому числі 4 підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, 6 монографій і 76 статей у фахових виданнях України, 40 статей з яких знаходяться в збірниках, включених в міжнародні наукометричні бази даних. Дані з наукової бази Scopus: h-індекс – 7, загальна кількість наукових публікацій у базі даних SCOPUS – 15; дані з наукової бази Google Scholar: h-індекс – 16.

Наукові інтереси:

Інформаційні та інтелектуальні системи, Інтернет речей, Створення аналітичного та контрольного обладнання, Геоінформаційні системи.

Наукова та міжнародна діяльність:

 • З 2019 року як експерт експертних груп з оцінки ефективності вищих навчальних закладів у наукових галузях Міністерства освіти та науки України.
 • З 2018 р. Як експерт експертної групи з оцінки ефективності діяльності наукових установ при Міністерства освіти та науки України.
 • З 2017 року як експерт Наукової ради Міністерства освіти та науки України.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д26.001.51 із захисту докторських та кандидатський дисертаційних робіт у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д26.056.01 із захисту докторських та кандидатський дисертаційних робіт у Київському національному університеті будівництва і архітектури
 • З 2014 року член Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки
 • Бере участь у міжнародних проектах та співпрацює з науковими установами та підприємствами Європи, Азії, Африки та Австралії, а саме:
  – В 2018 року керівник колективу з предметного наповнення проекту програми Erasmus + в напрямку KA2: нарощування потенціалу в сфері вищої освіти «dComFra – цифрова система компетенцій для українських вчителів та інших громадян» № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP 2018- 2021 рр. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Університет Вітаутаса Магнуса, Каунас, Литва; Коринфський університет прикладних наук, Філлах, Австрія; Чеський університет природничих наук Прага, Прага, Чехія; Краківський педагогічний університет, Краків, Польща; Політехнічний університет Бухареста, Бухарест, Румунія; Державна установа Інститут інформаційних технологій, Каунас, Литва; і 8 українських вузів.
  – В 2015 році керівник колективу від Київського національного університету будівництва і архітектури в консорціумі з 13 організацій. Виграно конкурс по програмі Erasmus+ проекту «GameHub» (реєстраційний № 56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP). Консорціум для виконання міжнародної програми у складі: 1. University of Deusto (Spain); 2. AGH University of Science and Technology (Poland); 3. FH Joanneum, University of Applyed Sciences (Austria); 4. Quality Austria (Austria); 5. Virtualware Labs (Spain); 6. Fundacion Deusto (Spain); 7. Donetsk National Technical University (Ukraine); 8. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraine); 9. Kherson National Technical University (Ukraine); 10. Kyiv National University of Construction and Architecture (Ukraine); 11. National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute (Ukraine); 12. Odessa National Polytechnic University (Ukraine); 13. Ukranian Association of IT professionals (Ukraine).
  – Розробка на замовлення МОН України ряд програмних комплексів, а саме: “Система супроводу та контролю Державних нагород МОН України”, “Система обліку Індексу цитування науково-педагогічних кадрів України”, “Створення системи перевірки ступеню унікальності наукових робіт «Антиплагіат»”.
  – Виконання науково-дослідних робіт (НДР) в якості наукового керівника, а саме:
  – НДР для МОНУ «Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями структурних одиниць ВНЗ МОН України» № держреєстрації 0115U000330;
  – НДР для МОНУ «Створення системи перевірки ступеню унікальності наукових робіт» № держреєстрації 0114U000126;
  – НДР для КНУБА «Розробка системно-методологічної основи побудови інформаційної технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи у ВНЗ 3-4 рівня акредитації» № держреєстрації 0109U008065;
  – НДР для Міністерства фінансів України «Методологія управління бюджетними програмами на основі ключових індикаторів успіху» № держреєстрації 0110U005594;
  – НДР для Міністерства фінансів України «Креативні технології в розвитку систем державних фінансів» № держреєстрації 0110U005593;
  – НДР для Міністерства фінансів України «Візуалізація аналітичної інформації в системах управління державними фінансами» № держреєстрації 0110U005592;
  – НДР для Міністерства фінансів України. Модернізація управління державними фінансами в контексті адміністративної реформи. «Функціонально-рольове моделювання та оптимізація організаційної структури Міністерства фінансів України в контексті адміністративної реформи» № держреєстрації 0111U007012;
  – НДР для Міністерства фінансів України. Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України. «Впровадження сучасних інтернет-технологій в роботу органів виконавчої влади. Розроблення та створення системи “Прозорий бюджет”» № держреєстрації 0111U007013;
  – НДР для Міністерства фінансів України. Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України». «Науково-методичне забезпечення підтримки діяльності Віртуального університету Міністерства фінансів України» № держреєстрації 0111U007014;
  – НДР для Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління”. «Механізми антикризової діагностики і управління державними фінансами» № держреєстрації 0112U006616;
  Співвиконавець ряду наукових досліджень, а саме:
  – НДР для Міністерства освіти і науки України «Будівельна механіка – електронний підручник» № держреєстрації 0107U008287;
  – НДР для Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації. «Розробка автоматизованої системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів» № держреєстрації 0109U005902;
  – Науково-технічна робота (НТР) для Міністерства освіти і науки України. «Розробка моделі оптимального забезпечення теплового та повітряного режиму будинків та створення принципів проектування енергоефективних будівель» № держреєстрації 0109U005901;
  – НДР для Міністерства освіти і науки України. «Оптимізація об’ємно-планувальних і конструктивних рішень енергоефективних будівель в умовах України» № держреєстрації 0111U009156;
  – НТР для Міністерства освіти і науки України. «Створення та впровадження нових енергозберігаючих технологій будівель і споруд» № держреєстрації 0111U008785.

Нагороди:

 • 2015 р. нагороджений Міністерством науки і освіти України “Відмінник освіти України”.
 • 2013 р. Лауреат Державної премії Верховної Ради України у галузі фундаментальних та прикладних досліджень та науково-технічного розвитку.
 • 2013 р. нагороджений Київською міською державною адміністрацією «Почесний грамота» за особливий внесок у розвиток вітчизняної науки, консолідацію науково-технічного потенціалу капіталу.

Comments are closed.