Нормативні та організаційні засади протидії кібернетичної злочинності

Назва дисципліни «Нормативні та організаційні засади протидії кібернетичної злочинності» (3 семестр)

Спеціалізація «Безпека інфокомунікаційних систем»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: доктор технічних наук, професор Толюпа Сергій Васильович

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/1981

Інформація у «Вікіпедії» (на сайті факультету): https://uk.wikipedia.org/wiki/

Толюпа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Мета дисципліни – надати студентам знання з основ нормативних та організаційних засад протидії кіберзлочинності, як однієї з найважливіших сфер діяльності в умовах інформаційного кіберпростору, набуття знань щодо кваліфікації, особливостей розкриття та розслі­дування злочинів у сфері використання комп’ютерів, комп’ютерних і інформаційних мереж, знань міжнародного співробітництва з правоохоронними органами інших країн щодо протидії злочинності у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій.

У теперішній час вчені справедливо вважають, що дослідження кримінальної ситуації, вивчення її особливостей і тенденцій є неможливим без врахування основного науково-техніч­ного феномена нашого часу – всеохоплюючого застосування інфор­маційних технологій. Незважаючи на зовні різну природу двох найпомітніших соціальних явищ – глобалізації злочинності і по­яви глобального інформаційного мегасередовища, проявляється їх вельми чіткий зв’язок і тенденція до його зміцнення. Дана вза­ємозалежність виходить далеко за межі електронно-кримінального явища, що позначається терміном «кіберзлочинність».

Ми живемо в епоху інформаційного суспільства, коли комп’ютери і телекомунікаційні системи охоплюють всі сфери життєдіяльності людини і держави. Але людство, поставивши собі на службу телекомунікації та глобальні комп’ютерні мережі, не передбачило, які можливості для зловживання створюють ці технології. Сьогодні жертвами злочинців у віртуальному просторі можуть стати не тільки окремі люди, але й цілі держави. При цьо­му безпека тисяч користувачів може опинитися в залежності від декількох злочинців. Транснаціональна злочинність з викорис­танням комп’ютерної мережі є наслідком і одночасно чинником світової економічної інтеграції, що здійснюється з використанням електронних форм торгівлі та надання фінансових послуг. Відомі випадки, коли для ускладнення виявлення комп’ютерних злочинів, злочинці вико­ристовували малогабаритні супутникові системи зв’язку, завдяки чому такі злочини вчинялися за лічені секунди і на значній відстані від об’єкту злочинного посягання.

Знання отримані при вивченні даної навчальної дисципліни розширять Ваш світогляд з попередження злочинності та криміналь­ного правосуддя, злочинності, пов’язаній із використанням комп’ютерів та інформаційних мереж. Знання дадуть поняття  про особливий характер кіберзлочинності і необхідність застосування комплексних підходів у протидії їй, а також про невідкладні заходи щодо оновлен­ня кримінального законодавства держави, уточнення або вилучення норм, що не відповідають ситуації, яка склалася, або прийняття норм, що стосуються нових видів кіберзлочинів.

 

Кількість годин:  лекції – 18, лабораторні – 40, консультації – 2, самостійна робота – 90.  Разом 5 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

 

Comments are closed.