Сигнали та процеси в системах технічного захисту інформації

Назва дисципліни «Сигнали та процеси в системах технічного захисту інформації» (3 семестр)

Спеціалізація «Управління інформаційною безпекою»

Кафедра: кібербезпеки та захисту інформації

Викладач: д.т.н., професор Оксіюк Олександр Глібович

Інформація на сайті факультету: http://fit.univ.kiev.ua/archives/167

Оксіюк Олександр Глібович

Оксіюк Олександр Глібович

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Викладаються методи сучасної теорії аналізу лінійних пасивних і активних ланцюгів у часовій і частотній областях, а також основи аналізу детермінованих коливань і їхнього перетворення в лінійних ланцюгах. Основний акцент зроблено на фізичні процеси, які відбуваються в тому чи іншому ланцюгу, а не на теорію явищ, як це передбачено в теоретичних курсах. Визначаються математичні та фізичні основи методів аналізу усталених та перехідних процесів в електричних ланцюгах при періодичних та неперіодичних впливах; основи аналізу фільтрів, перспективи розвитку теорії сигналів. Розглядаються принципи побудови найбільш поширених вузлів радіоелектронної апаратури, що дає змогу засвоїти основні методи по розрахунку цих вузлів. Вивчення каскадів, які розглянуті при вивченні дисципліни, дозволяють засвоїти принципи побудови спеціальної радіоелектронної апаратури.

 

Кількість годин: лекції – 30, лабораторні – 32,  практичні – 32, консультацій – 2, самостійна робота – 144. Разом 8 кредитів ЄКТС.

Форма контролю: іспит

Comments are closed.